Szeder Balázs: Komárom-Esztergom megye rövid ipar- és techikatörténete (1991)

Komárom-Esztergom megye ipar és technikatörténete 1«Bevezetés a technika az emberi tevékenység eszközoldala,, Egyidős az em­berrel« Kifejezi,hogy az ember mivel és milyen módszerrel vég­zi tevékenységét. Minden fejlődési korszaknak megvolt a maga technikai szinvonala a kőkorszak baltájától a jelen atomreakto­ráig. az ember kezdettől fogva harcot vívott természeti környezeté­vel a fennmaradásért és ebben a harcban akkor tudott felülke­rekedni ha tökéletesítette és fejlesztette eszköztárát,azaz a technikát. Ez a fejlődés kezdetben lassú volt,észrevehető mér­tékűvé igazán csak a XVIII.században gyorsult fel, hogy aztán fejlődési üteme egyre rohamosabbá váljon. A XVIII.század volt a technika fejlődésének első nagy százada, ennél nagyobb már crak a soronkövetkezó XIX.század, végül a XX.szizad,mely az­tán minden korábbi fejlődést felülmúlt. Hogy mi lesz a XXI. században az már szinte megjósolhatatlan. a technika fejlődésének legfőbb hordozója az ipar._ az a ter­melési ág, az a folyamat, amely a természetből előállított a- anyagokat az emberi szükségletek fedezésére alkalmas termékké alakítja át. Az ipari tevékenység során az emberi ész és lele­ményesség érvényesül, felhasználva a technika eszköztárát. az ipar és a technika a fejlődés szempontjából szoros Egységet képez. Kölcsönhatásukban a technika fejlődése elsődleges,maga után vonja az ipar fejlődését, de fordítva is igaz,mert az i- par fejlődése adott esetben kikényszerítheti a technika fejlesz­tését. a technika fejlődésének néhány fontos lépcsőfoka- A kőkorszak embere eszközt használ- és az eszközöket a kezébe veszi.- Az ember megismeri a tüzet és felhasználja azt.- az ember szolgálatába állítja a vizet /vízemeló szerke­zetek,malmok, duzzasztógátak, vízellátás,stb./- Fémkorszakban az eszközök már fémből készülnek.- a kerék feltalálása, az első mechanikus gépek /hadigépek, harciszekér,taposómalmok,stb./- Megjelennek az erőgépek és a vasút /gőzgépek,tüzgépek/- Meg'kezdődik az energiatartalmú nyersanyagok fokozott ki­termelése /bányászat,kőolaj,gáz/.- A gépek gépeket gyártanak.Az ipari forradalom.

Next

/
Oldalképek
Tartalom