II. évi értesítés és számadás az esztergomi jótékony-egylet 1868-ki működéséről (1869)

évi értesítés es számadás AZ ESZTERGOMI EGYLET 18fi8-ki MŰKÖDÉSÉRŐL. ESZTERGOM, 1869. NYOMATOTT KORÁK EGYED BETŰIVEL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom