Szepessy Géza: Harcok Esztergomnál, felszabadító harcok Tata térségében - kézirat (1964)

3d 5" Harcok 15 ag te rmomnál. ■Vjna jpbbpartján a szovjet támadás lassan tért nyert és a német csapatok fokozatosan hátráltak a Duna irányába.Száltál kialakult agy zsák,melyben az elkaaaredetten védekező német csapatok rekedtek,de melynek szája a Dunán keresztül aég nyitva volt.Ebben a helyzetben kapta a szovjet dunai hajóraj azt a parancsot,hogyi "...az arcvonal mögött mintegy 2o km-el,Tata magaeságában.megfelelő erőket rakjon partra.hogy a zsákot leszűkítse, "^rzowrm'<//<’ Mom M,AJ’ Bz a feladat nehéz szerepet rótt a hajórajra.mert a terep és a hadi- holyzet kockázatosad tette a vállalkozást«hiszen a német csapatok még nem voltak ezen a helyen magvertnek tekintendők.A partraszállást fokozatosan készítették elő és figyelembe vették az összes műszaki és harcászati akadályokat.Kiinduló pontnál,Esztergomnál,az arcvonal me­rőlegesen szelte át a Dunát és mindkét partot német gyalogos egységek tartottak megazálva.A partraszállás tervezett helyének elérése ily módon nagyon bonyolult volt,mert úgy hegymenetnek,mint völgymenetnek ellenséges csapatok voltka,aely magában azt je lentette,hogy kétszer kell áttörni az arcvonalat,az átlag itt 4oo m széles Dunán,ahol ráa­dásul elháritó tűzfegyverek is voltak.Esztergomtól,egészen a célig várható volt az erős elháritótüz»mintegy zártwtüzfolyosó” volt az, melyen végig kellett haladni. Műszaki akadályt jelentett az Eeztergom-Párkány között felrobbantott közúti hid.reelyr.ek vizbezuhant és kiálló roncsai majdnem teljesen el­zárták a hajózás útját. A vállalkozás vezetője:Derzsavin fregattkapitány,aki akkor ra-ár a Szovjetunió Hőse kitüntetés tulajdonosa volt.érdekessége volt az elő­készítésnek az»hogy először repülőgépen tekintették meg azt a Duna- azakaazt,melyen még egyik hajóparanosnok sem utazott«ezáltal is terep ismereteiket gyarapították.A punamenti dombokon volt állásban Pasz­■ • \ murok őrnagy két partvédő Utege,melynek az volt a feladata,hogy tűz­zel lekösse a német partvédőié» erőit a haroegységek áthaladásának msgkönnyitésére./Ezek az ütegek mai csehszlovákiai terüeletsn voltak a Garamtól K-ref/A tüzérségnek alaposan megkönnyítette dolgát az a kö rülraény,hogy időközben elfoglalták a Várhegyet és a Székesegyházat, mely a megfigyelőknek kitűnő helyet biztosított.Ezt a pontot több al­kalommal aknavetővel lőtték a németek.Kisebb lövegek a 43-as temető mellett a Duna-parton álltak,lövegszájjal a Oaram-delta felé.A Bazi­lika,mint tüzérségi megfigyelőhely biztosította,hogy egészen Süttőig a Duna betekinthető legyen.Párkány akkor még német kézen volt. A ha j óraj megindulásával egyldőben boobázókötelékek több hullámban érkeztek az áthaladás színhelyére.hogy akusztikailag megzavarják a IvÁROjI könyvtár

Next

/
Oldalképek
Tartalom