Esztergom-Komárom vármegye általános címtára (1936)

22 Vallás- és közalapítványi erdészet. Szporny Károly főerdőtanácsos. Stampf Lajos főerdész. Esztergom-szentgyörgymezői közbirtokosság. Elnök : Erős János (Imre fia). Pénztárnok : Szölgyémy József. Jegyző: Nyári József. Választmány: Választottak. Erős And­rás, Molnár István, Vodicska Ferenc, * Erős Sándor, Erős István, Kis István, Erős Béla, Polacsek István, Győri János, Roppauer Já­nos, Kapa Mihály, Bábszky Ferenc. Virilisek : Móczik György, id. Gere János, id. Nádler József, Zajda Julia, Kis Mihály, Bartus Jó­zsef, Kis-Szölgyémy József, Kondár József, Novák Mihály, Kollár István, Móczik Mihály, Gere András. Ipar és kereskedelem. Kereskedelmi és Iparkamarai tagok. Brutsy Jenő (Esztergom), Lenkei Emil (Esztergom), Schwach Sándor (Esztergom), Hermann Lajos (Esztergom), Eggenhofer Jenő (Tokod), Ridly János (Nyergesújfalu), Hajnal Oszkár (Komárom), Petőcz János (Komárom), Weisz Herman (Tata), Ba'la György (Tata), Láng Kálmán (Tata), Noll Miklós (Tóvárosi, Waitzner Ármin (Kisbér), Szalay József (Ács). Esztergomi Ipartestület. Elnök: Hermann Lajos. Alelnökök: Csákváry Mihály és Faragó István. Jegyző: K. Farkas Dezső. Pénztáros : Kleppek Alajos. Irodaszolga : Lábady Lajos. Háznagy : Mészá­ros János. Iparhatósági biztos: Dr. Etter Jenő városi főügyész. Ipariskolai igazgató: ifj. Bárdos József tanár. Ipartestületi szék. Székelnök: vitéz Matus Gyula. Szék- alelnök: Kósik Ferenc. Széktagok: Deutsch Samu, Pfalcz Tivadar, Rangl Antal, Szatz- lauer Gyula, Alberti József. Számvizsgáló bizottság. Giegler Ferenc, Jankovics Gyula, Per- neczky Gyula, Erdélyi Lajos. Elöljáróság. Rendes tagok: Aubélv József, Ányistik Ferenc, Bábszky Ferenc, Bádi Ferenc, Bátori István, Búkor János, ifj. Cseh Sándor, Dá- vidovics Ákos, Farszky János, Fenyvessi Sán­dor, Guzmann János, Harcsa Dániel, Hrablik Rezső, Iványi Gyula, Király László, Király Mór, Kiss Gábor, Kulauzov Márton, Ladányi János, Láng István, Mészáros János, Muzslai Fe­renc, Nelhiebel Ferenc, Németh G. Alajos, Németh Lajos, Pásztor József, Pick Jenő, Preszlik Lajos, v. Selmeczi Ignác, Siklósi Imre, Simonyi András, Sommermann Márk, Sógor János, Schweiczer Vilmos, Szapinszky Ferenc, Szarvas Jenő, Székely Imre, Sze- leczki Ignác, Szokob János, Szupek Ferenc, Venczel Ferenc, Zajda Ferenc. Póttagok: Bulyovszki Béla, Gálicz Jó­zsef, Iványi Antal, Machacsek Gusztáv, Né­meth Gyula, Németh Pál, Palotai János, Paul Béla, Sáska József, Sörös Ede, Strasser Ber­talan. Ipartestület tagjai. Asztalosok. Barabás Fülöp, Barti József, Faragó Béla, Faragó István, Faragó Jenő, Fritz Béla, Henczi Ferenc, Hinel Károly, Hirsch Izidor, Hrablik Rezső, Jenike Géza, Koppányi Imre, Koppányi Károly, Legény Pál, Meszes Gyula, Meszes Lajos, özv. Mohos Antalné, MOVERO és társa, Paul Béla, Petró István, Romsits József, Schwarcz Lajos, Szabolcs János, Szokob Károly, Thoma József, Till István, Tuschinger József, Újvári József, Zahorák Ferenc. Aranyműves. Király Mór. Bádogosok. Englohner József, Garai Gusztáv, Grósz Dezső, Jankovics Ferenc, Kreinikker Kálmán, özv. Kubányi Sándorné és fia, Mayer János, Mayer József, Preszlik Lajos, Szapinszky Ferenc. Bognárok. Bánszki János, id. Cseh Sándor, ifj Cseh Sándor, Cseh Lajos, Párák István, Pothorszki József, id. Sógor János, Szentgyörgyi Sándor. Borbélyok. Antal Károly, Baranyai Lajos, Birkenhauer Alajos, Brukács János, Csillag József, Fehér Já­nos, Gáspár Miklós, Gábriel Gizella, Heinczinger Ernő, Hartl János, Horváth József, Iványi Antal, Iványi Ede, Jerusse Ödön, Karácsonyi Sán­dor, Kertész János, Juhász János, Kiss Gá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom