Esztergom-Komárom vármegye általános címtára (1936)

23 borjKulauzov Márton, Madarász Gyula, Mátéffy Rezső, Molnár József, Neumann Ferenc, Papp Antal, Pétersz Károly, Szappanos József, Szabó János, Vörös Antal és társa, Szathmáry Gyuláné, Werner Ferenc, Zajda Ferenc Cipészek. Abafy Dezső, Balázs Ferenc, Baranyai György, Bontos György, Bontos Péter, Bóza Gá­bor, Bulyovszki Béla, Búzás János, Csepregi Fe­renc, Deutsch Mihály, Eitler Antal, özv. Fa­ragó Gáspárné, Farkas Ferenc, Farkas István, Farszky János, Fasang Mihály, Filakovszki Oszkár, Flórián Antal, Franci Ágoston, Gá- licz Ferenc Gerendás Márton, Grinausz Béla, Gupka József, Halász György, Heinczinger Lajos, Herr Sándor, Hetves József, Hoch- mann József, Hock János, Hock Ferenc, Hock József, Horváth Dezső, Horváth Gyula, Hromatka Gáspár, Hunka Rezső, Juhász István, Klotz János, Kollár Lajos, Kordik Antal, Kostyál János, Kozeluha Ferenc, Krátky József, Kurcz István, Kurinyecz Jó­zsef, özv. Lencsés Jánosné, özv. Lerner Bé- láné, özv. Lerner Kálmánná, Loch Sándor. Majer János, Marschalek Géza, Markó Béla, özv. Markó Györgyné, Milakovszki István, Molnár Mihály, Molnár Pál, Nagy Antal, Német György, Német János, Német Lajos, Né­met Pál, Nikischer József, Ortmann János, Pa- luch Ferenc, Pataki József, Paulik István, Pézsa Mihály, v. Selmeczi Ignác, Sipeki Gyula, Sógor Gyula, özv. Süveges Edéné, Schnei­der Endre, Schöppel Ferenc, Stang Lajos, Szabó István, Szabó Ignác, Szeleczki Ignác, Vancsó István, Vincze László, Vojtek József, Unió-cipőüzem, Vilsicz Lajos, Varga József. Csizmadiák. Baka János, Bartalos Vince, Cseh Fe­renc, Dékány József, Gerendás Béla, Harcsa Dániel, Iványi Gyula, Mészáros János, Miha- lik Tivadar, Mikus János, Nyilas János, Pásztor József, Pifkó József, Potovszki Jó­zsef, Czuczor Antal, Maradi József, Rutz József, Seres András, Simonyi András, Sla- bár András, Szeghalmi János, Szörszön Já­nos, Szölgyémy József, Tringel György, Új­vári István, Varga Mihály. Cukrászok. Farnady Endre, Fehérvári Károly, Mol­nár József, Szatzlauer Gyula, Valch János Cserép- és palafedők. Deutsch József, Deutsch Kálmán, Ge­bauer Gyula, Körmendi Károly, Ladányi János, Hurai József. Droguisták. Domonkos Sándor, Zechmeister Lajos, özv. Rottár Alfonzné. Esztergályosok. Bánszki János, Horváth Lajos, Kutsera Lajos, Oltósy Pál és fia, Pillér József, Sver- teczki József. Építőiparosok. Budai István, Bábszki Ferenc, Bádi Fe­renc, Dómján Gyula Fazekas Kálmán, Fied­ler Ferenc, Fiedler János, Gajdos József, Gazdag Ferenc, Hermann Lajos, Hirmann Fe­renc, Hirmann József, Ispán János, Ipolyi Sándor, Jankovics Gyula, Jezsik Gyula, Koncsek Gyula, Koncsek János, Korzinek János, Kósik Ferenc, Láng Károly, Láng Ist­ván, Mátrai József, Mészáros Béla, Miltner Flórián, Olasz János, Perneczky Gyula, Pet- rik István, Pfalcz Tivadar, Romanek János, Romanek Miklós, Simicz József, Simonidesz István, Schmidt Antal, Sáska József, Szabó Béla, Szántai Imre, Szekér Mihály, Szili István, Szokob János, Szokob Márton, Tóth János Tóth Lajos, Taky Imre, ifj. Toldy János, Toldy László, Üveges Ferenc, Újvári Ferenc, Vodicska István, Zámbó István, Zsol- nay János, Keresk. és Iparbank cementárú- gyár, Janicsek István, Evert Márton. Férfiszabók. Antal Jenő, Arm Sándor, Áron István, Borovszki István, Budinszki József, Búkor János, Csókás István, Csuba János, Fekete János, Forró Kálmán, Gerendás Antal, Gre­gor András, Gyarmati József, Havas József, Havetta Orbán, Hugyecz János, Jelűnek Adolf, Jávor Gyula, Jerusse Gyula, Kecskés Péter, Kicsindy Géza, Király László, Kómár András, Kollárik László, Kovács Jenő, Lé- várdy Károly, Madarász András, Magyari Károly, Markvart Ferenc, Marschalek Ferenc, Mátéffy Imre és fia, Móró Kálmán, Muzslai István, Nagy József, Neuschl Mátyás, Pach László, Pásztor József, Pelczmann László, Petrenko Fedor, Petrovics Mihály, Polusin Mátyás, Porga Sándor, Puchinszki János,

Next

/
Oldalképek
Tartalom