Esztergomi Szent István Naptár az 1929. évre (1929)

tője. Tagok: Bleszl Ferenc, dr. Darvas Géza, dr. Fitter Jenő, Einczinger Ferenc, Farkas Tivadar, Kósik Ferenc, Marosi Ferenc, Meizler dános, Müller Gyula, Obermüller Ferenc, Pelczmann László, Schenkengel Antal, v. Szívós Waldvogel József, Toldy János, Tóth János, Vodicska István. Iskolaszék. Elnök: dr. Fehér Gyula. Hivatalból tagjai: Keményffy K. Dániel. Mátéffy Vik­tor, Perger Lajos, Számord Ignác, dr. Lé­pőid Antal. A tanítótestület két kiküldött tagja: Szvoboda Román, Bárdos József. Igazgatók: Hegedűs Sándor, Neményi Károly, Burány Ferenc, Bognár János, Lindtnerné Pach Jolán, Holczingerné Kottra Erzsébet. Tagok: dr. Antony Béla, Bleszl Ferenc, dr. Brenner Antal, Ember József, •Etter Ödön, dr. Farkas Tivadar, dr. Fehér Gyula, dr. Gróh József, Horváth Mihály, dr. Katona Sándor, Kiinda Károly, Marosi Ferenc, dr. Mike Lajos, Nádler István, Pelczmann László, Philipp Konrád, v. Szí­vós Waldvogel József, Szölgyémi Gyula, Toldy János, Tóth János, dr. Wipplinger Ödön, továbbá a felekezetek lelkészei: Pályi Sándor és dr. Spiegel Armin. Végül dr. Berényi Zsigmond ügyv. orvos. Jogügyi bizottság. Elnök : polgármester, előadó jegyző : főügyész. Tagok: dr. Berényi Zoltán, dr. Boross Géza, dr. Gróh József, Gyulai Endre, dr. Kamenszky Gyula, dr. Macho- vicli Gyula, dr. Mike Lajos, dr. Sebők Ferenc, dr. Wipplinger Ödön. Kórház-bizottság. Elnök: polgármester, előadó: kórház- igazgató főorvos, jegyző : kórházgondnok. Hivatalból tagjai: ügyvezető orvos, dr. Hamza József, dr. Vándor Ödön. Tagok: Bérezi Endre, Bleszl Ferenc, dr. Brenner Antal, Etter Ödön, Farkas Tivadar, dr. Fehér Gyula, Mátéffy Viktor, Pelczmann László, Számord Ignác, v. Szívós Wald­vogel József. Pénzügyi bizottság. Elnök: polgármester, jegyző: aljegyző, előadó: pénzügyi tanácsnok. Hivatalból tagjai : főjegyző, közigazgatási tanácsnok, főügyész, főmérnök és főszámvevő. Tagok: Bleszl Ferenc, dr. Darvas Géza, Etter Ödön, Farkas Tivadar, dr. Fehér Gyula, dr. Gróh József, Gyulai Endre, Jakobek Jenő, Jakus János, Marosi Ferenc, Má­téffy Viktor, Schenkengel Antal, dr. Sebők Ferenc, Számord Ignác, v. Szívós Wald­vogel József, Tátus János, Tóth János, Vodicska István. Vízvezetéki bizottság. Elnök: polgármester. Tagok: a tanács­tagok, továbbá Bleszl Ferenc, dr. Darvas Géza, Etter Ödön, Farkas Tivadar, dr. Gróh József, Jakus János, Kósik Ferenc, Marosi Ferenc, Mátéffy Viktor, Meizler János, dr. Mike Lajos, Müller Gyula, Schenkengel Antal, v. Szívós Waldvogel József, Pelczmann László, Tóth János, Víg József, Vodicska István. Komárom város tisztikara. Polgármester: Alapi Gáspár m. kir. kormányíőtanácsos, tanácsnok és h. pol­gármester: dr. Vízkelety Sándor, főjegyző: dr. Csukás István, adóügyi tanácsnok: Maksay Andor, aljegyző: dr. Sulacsik László, tiszti főügyész: dr. Szabó Kál­mán, főmérnök: Hajda Jenő, főorvos : dr. Varga A'Viksa, főszámvevő: betöltetlen, h. főszámvevő: Fridrich János, alszám- vevő: Keszegh Zoltán, számtiszt: Reichel Jenő, pénztáros: Vermes Lajos, ellenőr: Neuwirth Gyula, városgazda: Jalsóvszky Ödön, adótiszt: Czidlina Béla, végrehaj­tók: Kolpaszky János és Ivanics Gyula, iktató: Szendrey Sándor, kiadó és irat­táros: Daby Gyula. írnokok: Tangl Anna, Kilgusz Sándorné, Móricz Irma, Legát Já­nos. Napidíjasok: Kovács Marianna és Hajagos Béla. Ideiglenes napidíjasok: Ke­leti Margit és Szabó István. Szolgák: Kozicz Pál, Kozicz Lajos és Szombathelyi László. Tanügy. Kir. Tanfelügyelőség. Dr. Sághy Imre kir. tanfelügyelő, Borz Lajos, Marton József kir. segéd­tanfelügyelők, Lieb Aranka áll. kezelőnő, Rolkó Rezső, Rolkóné Ékessy Berta, vitéz Móró János beosztott áll. tanítók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom