Esztergomi naptár Esztergom város és vármegye teljes névtárával az 1894-ik évre (1894)

33 Vili. Filoxera bizottság. Elnök: Reményi! János, tanácsnok. Tagjai '. Brenner József. Dr. Feichtingcr Sándor. Kaán János. Kis Ist­ván. Maiina Lajos. Marosy József. Meszéna János. Niedermann Pál. Szlávy István. Wimmer Ferencz. IX. Városi iskolaszék. Elnöke: a polgármester. Tagjai '. Brenner József. Brutsy János. Dóczy Ferencz. Dr. Feichtinger Sándor. Fekete Géza. P'rey Ferencz. Gyarmati József. Hulényi Péter. Hübschl Sándor. Kaán János. Kollár Antal. Major János. Marosy József. Obermayer György. Dr. Fehér Gyula. Villányi Szaniszló. X. Ipariskolai felügyelő bizottság Elnöke'. Dr. Helcz Antal, polgármester. Alelnöke : Dr. Földváry István t. főügyész. Tagjai'. Bayer Ágoston. Brutsy János. Dóczy Ferencz. Fekete Géza. Kaan János. Major János. Rudolf Mihály. Reviczky Gábor. Szmatanay József. Iványi Géza, Gabanitz Ferencz. Esztergom városi választó kerület központi választmánya. Elnök'. Dr. Helcz Antal, polgármester. Jegyző'. Kollár Károly. Tagjai : Dóczy Ferencz. Brutsy János. Dr. Fehér Gyula. Frey Ferencz. Kcményfi János. Mattyasóvszky Kálmán. Tóth József biró. Bedő József. 01- tósy Ferencz. Hoffmann Ferencz. Lindtner János. XII. Fogyasztási adót ellenőrző bizottság\ Elnök: Dr. Helcz Antal polgármester. Tagjai: a) Esztergom szab. kir. város részéről. Brutsy János. Brenner József. Cserép Ignácz. Dóczy Antal. Dr. Föld­váry István. Frey P'crcncz. Kis István. Nagy Pál. Rollinagel Ferencz. Schönbeck Imre. Szlávy István. b) Szentgyörgymező részéről. Gere Antal. Haller Ferencz. Oltósy Ferencz. c) Víziváros részéről. Lcitgcb Janos. Kecskeméthy János. Tóth József, biró. d) Szenttamás részéről. Reusz József, Hittner András. Lindtner János. e) Hivatalból, Szerencsés Károly, pénztáros. Paitly Ágoston, ellenőr. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom