Esztergomi naptár Esztergom város és vármegye teljes névtárával az 1894-ik évre (1894)

31 lencsés Mihály. Lőrlnczy József. Potyák Vilmos^ Thurner József. ) H. kórházi bizto : Bártfay Géza. Városgazda: Kapa MátyaS; Hé^nhiesíer: Tóth Fe- rencz szálkái. Reudőrbiztos : Békásy Rezső. Esztergom szab. kir. város képviselő testületé. Elnök : Dr. Helcz Antal, polgármester. Barta Armin v. Bayer Ágoston o. Bártfay Géza *. Bellovics Ferencz o. Brenner József o. Bruckner Albert v. Brutsy János o. Brutsy Márton o. Brunner Ferencz o. Dr. Burián János v. Cserép János o. Dóczy Antal *. Dóczy Ferencz o. Dudás János o. Eggenhoffer Albert v. Fggenhoffer József ve Farkas Tivadar o. Dr. Fehér Gyula o. Dr. Feichtinger Sándor *. Fekete Géza o. Fekete Pál o. Dr. Földváry István *. Frey Ferencz v. Gerendás János 189] o. Gerendás János 747. o. Gerendás Lajos o. Grósz Antal v. Grósz Ferencz v. Grünwald Lajos v. Hajabács Albert o. Havasi Imre v. llclcz Kálmán v. Dr. Horn Károly v. Hulényi Péter v. Helcz József o. Kaán János v. Keményít János *. Kiffer János ifj. o. Kis István o. Kollár Antal v. Kollár Károly *. Kovács Albert v. Dr. Krausz Izidor v. Laiszky János o. Ledényi Ferencz *. Magos Sándor o. Magurányi József v. Majer István o. Major János o. Maiina Lajos v. Marosy József v. Mattyasóvszky Kálmán v. Mihalik Bálint v. Milánovits Antal v. Mórász József v. Müller Gyula v. Nagy Pál o. Niedermann János v. Niedermann József *. Nieder­mann Pál v. Nozdroviczky Miklós *. Obermayer György v. Pach Antal o. Pisuth István v. Pongrácz Zsigmond o. Reusz József v. Rothnagel Ferencz *. Rothnagel János v, Rudolf Mihály v. Schalkház Ignácz id. v. Schalkház Ignácz ifj. v. Schuller Mihály o. Schönbeck Imre v. Schönbeck Mihály v. Schuller Pál o. Sinka P'erencz o. Sinkovics István o. Szabó József *. Szabó Szylveszter v. Számord Ignácz o. Szecskay Kornél v. Szóda Mihály o. Steiner Jakab o. Stróbl János idősb o. Stróbl Mihály o. Tóth Ferencz szál­kái o. Tölgyesy Ferencz o. Uhlárik János o. Valdvogel József o. Valch Mátyás o. Vanitsek Rezső o. Vargha Benedek v. Veisz Mihály o. Villányi Szaniszló v. Viola Kálmán v. Viszolay János o. Vojnits Döme v. Vichor József v. Zsiga Zsigmond v. * tisztviselő, v virilis, o választott. Legtöbb adót fizető póttagok. Stern Márk. Paul Sándor özvegye. Sternfeld Rezső. Magos Sándor. Horn Mór. Szilágyi Adolf özvegye. Hübschl Sándor. Magurányi József. Dr. Mátray Ferencz. I. kerületi választott póttagok. Dóczy P'erencz. Cserép Ignácz. II. kerületi választott póttagok. Horváth Mihály, Szabó Rácz József. Kaán Károly. III. kerületi választott póttagok. Kiffer József. Szóda Imre ör. Patkóczy Ferencz. Tóth Major János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom