Esztergomi naptár Esztergom város és vármegye teljes névtárával az 1894-ik évre (1894)

'29 Lrmin. Dr. Grósz Miksa. Dr. Fritz József, Dr. Glaser Zsignlond. Dr. Lieb iyula. Dr. Szende Adolf. Paszthy József. XVII. Lóavató választmány /. Esztergomi járás. Elnök: Gangéi János. Tagok : Reviczky Gábor. Vankc Sándor. Koditek Károly. Reviczky Győző, állatorvos : Singer Henrik. II. Párkányi járás: Elnök'. Vancsó Gyula. Tagok : Szegedy Sándor. Feiger Ferencz. Bcdros József, Szabó Mihály, Állat- írvos : Simontsits Dezső. XVIII. A vármegyei tiszti nyugdij-alap igazgató választmánya. Elnök : Alispán. Elnökhelyettes : Főjegyző. Tagok : a) hivatalból: Andrássy János, Szabó Iván. Mattyasóvszky Vilmos. Reviczky Győző. b) választottak : Boronkay Lajos. Palkovics Károly. Mészáros Károly. Villányi Szaniszló. XIX. 1 vármegyei pótadó egyénenkénti kivetése elleni felszólamlások elintézésére hivatott közigazgatási bizottsági küldöttség. Tagok : Mészáros Károly. Havasi Imre. Niedermann Pál. Fináczi Gyula. XX. Adófelszólamlasi bizottság. Elnökhelyettes : Niedermann Pál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom