Esztergomi naptár Esztergom város és vármegye teljes névtárával az 1894-ik évre (1894)

24 Esztergom vármegye törvényhatóságának a különböző törvények és törvényes rendclctek alapján alakított különféle albizottságai, I. Állandó választmány 1893 1895. évre. Elnök: főispán. Elnökhelyettes: alispán, esetleg főjegyző. Tagok Andrássy Gyula Bedros József Boronkay Lajos Braun Sándor Dr. Burián János Fehér Ferencz Frcy Ferencz Geiger Ferencz Havasi Imre lléya Tivadar Ivanits István Kobck István Luczenbacher István Dr. Lipthay János Mattyasóvszky Kálmán II. Az állandó választmány szakosztályai. I. Szakosztály. Elnök: Mészáros Károly. Előadó jegyző: Andrássy János. Tagok: Andrássy Gyula. Vancsó Gyula. Mattyasóvszky Lajos. Villányi Szaniszló Véghelyi Ödön. Dr. Burián János, Szabó Iván. Braun Sándor. Szegedy Sándor. II. Szakosztály. Elnök: Héya Tivadar. Előadó jegyző: Barta Annin. Tagok : Boronkay Lajos. Niedermann Pál. Mattyasóvszky Vilmos. Reviczky Károly. Mattyasóvszky Kálmán. Fehér Ferencz. Dr. Palkovics Jenő. Havasi Imre. Reusz József. Hl. Szakosztály. Elnök : Vimmcr Ferencz. Előadó jegyző; Hamar Árpád. Mattyasóvszky Lajos Mattyasóvszky Vilmos Mészáros Károly Nérey Kálmán Niedermann Pál Dr. Palkovics Jenő Palkovics Károly Reviczky Károly Reusz József Szabó Iván Szegedy Sándor Vancsó Gyula Véghelyi Ödön Villányi Szaniszló Vimmer Ferencz

Next

/
Oldalképek
Tartalom