Esztergomi naptár Esztergom város és vármegye teljes névtárával az 1894-ik évre (1894)

22 Novák János, Bajna. Nozdroviczky Miklós, Esztergom. Oltósy Ferenc/., Szentgyörgymező. Dr. Palkovics Jenő, Esztergom. Palkovícs Károly, Esztergom. Pap Ferenc? közép, Tokod, Pap József, Nagysáp. Paulovics Mihály, Muzsla, Dr. Perényi Kálmán, Esztergom. Rácz Benedek, N.-Szölgyén. Reviczky Győző, Esztergom. Rogrün Ede, Párkány. Sáros István ífj., Pilismaróth. Sehönbeck Imre, Esztergom. Szabó Mihály, Muzsla. Szadovszky János ifj., Farnad. Szauder Mihály, Köbölkút. b) A bizottságnak Andrássy Gyula, Gyiva. Azsaltovics Imre, Farnad. Bcutum Ignácz, Nyejgesujfalu. Binetter József, Bátorkesz. Boronkay Lajos, Esztergom. Bródy Zsigmond, Béla. Dr. Burián János, Esztergom. Braun Sándor, Karva. Brutsy János, Esztergom. EggenhQffer Béla, Táth. Eggenhoffer József, Esztergom. Farkas József, Komárom. Fehér Ferencz, Ebed. Dr. Feichtinger Sándor, Esztergom. Frey Fcrencz, Esztergom. Franki Vilmos, Párkány. Fürst Adolf, Bátorkesz. Gabriely János Nyergcsujfalu. Geiger Ferencz, Nána. Geleta István, Bény. Grünwald Salamon, Párkány. Hartmann Márton, Gyiva. Havasi Imre, Esztergom. Hazai Ödön, Bény. Héya Tivadar, Víziváros. Holdampf Sándor, Süttő. Dr. Hutt Árpád, Esztergom. Jezsó Mihály, Szölgyén. Klcment István, Párkány. Kobek István, Bátorkesz. Szegedi József, Bény. Szegi Pál, Bátorkesz. Dr. Szende Adolf, Bátorkesz. Szentes Péter, Kőhidgyarmat. Takács József, Esztergom. Urbán András, Szölgyén. Varga József, Búcs. Veres Ede, Búcs. Vancsó Gyula, Szölgyén. Vanke Sándor, Szentgyörgymező. Vass Béla, Tokod. Verbó Pál, Barth. Villányi Szaniszló, Esztergom. Zsarnóczay István, Kéty. Zsarnóczay Mihály, Kesztölcz. Zsitvay Endre, Nyergcsujfalu, virilis tagjai: Kollár Antal, Esztergom. Dr. Komlóssy Ferencz, Muzsla. Kopcrniczky Ferencz. Nagyölved. Dr. Krausz Izidor, Kenyérmező. Lindtner János, Szenttamás. Luczenbacher István, Muzsla. Mattyasóvszky Kálmán, Esztergom. Mattyasóvszky Lajos, Víziváros. Meisermann Ignácz, Bátorkesz. Metternich Richárd hg., Bajna. Mészáros Károly, Szenttamás. Mórász Antal, Kéménd. Müller József, Süttő. Nedeczky Árpád, Piszke. Nérey Kálmán, Karva. Niedermann Pál, Esztergom. Pelczer Lipót, Dorogh. Pisuth István, Esztergom. Renner Dávid, Búcs. Reviczky Károly, Bikol. Ridly István, Nyergcsujfalu. Rudolf Mihály, Esztergom. Seres János ifj., Szölgyén. Schalkház Ignácz, Esztergom. Schaffer Béla, Barth. Schiller József, Bény. Schrank Salamon, Párkány. Szalay Béla, Bajcs (Komáromm.) Szalay József, Jánosháza (Nyitram.) Szekér József, Párkány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom