Esztergomi naptár Esztergom város és vármegye teljes névtárával az 1894-ik évre (1894)

34 XII. Kaszárnyaépitési nagy bizottság. Elnök: Dr. Hclcz Antal polgármester. Jegyző Kollár Károly. Tagjai '. Brutsy János. Dóczy Antal. Dóczy Ferencz. Dr. Feichtinger Sándor. Dr. Földváry István. Frey Ferencz. Grósz Ferencz. Kaán János. Keményfi János. Kis István. Maiina Lajos. Marosy József. Niedermann Pál. Prokopp János. Rudolf Mihály. Sinka Ferencz. Schönbeck Imre. Tóth Fe­rencz szálkái. Waldvogel József. Zsiga Zsigmond. Kaszárnyaépitési kis bizottság. Elnök; Dr. Belez Antal, polgármester. Tagjai'. Brutsy János. Dóczy Ferencz. Dr. Földváry István. Prokopp János. Schönbeck Imre. Zsiga Zsigmond. NI. kir. járásbíróság es telekhivatal. I. Esztergomban. Járásbiró : Magos Sándor. Albirák: Dr. Gönczy Gyula, Dr. Rédly Sándor, Skoday Aurel, Dr. Wipplinger Róbert. Betétszerkesztési albirák : Pap János, Szentimrey Lajos. Aljegyző'. Cherny Mátyás. Joggyakornok : Dr. Etter Dezső. Telekkönyv­vezető \ Hübschl Alajos. Segédtelekkönyvezetők: dementis Zsigmond, Sztankay Adám. Betétszerkesztési segédtkvvezetők : Pap Antal, Sümegi Jenő. írnokok: Gutmann Imre, Holtai Henrik, Hofbauer Károly, Walter János. Betétszerkesztési Írnokok: Almásy Balázs, Zöld Gy. János. Végrehajtó : Havas Vincze. II. Muzslán. Járásbiró: Schável Károly. Albiró: Környei Imre. írnok: Raksányi György. Végrehajtó : Galgóczy Endre. M. kir. közjegyzöség. Kir. közjegyző: Pissuth István. NI. kir. adóhivatal. Adótárnok: Staniek József. Ellenőr: Bánfi Károly Segéd: Groh Sámuel. Adótiszt: Kovács István, Szabó Kálmán. Számtiszt: Apáthy György. írnok: Frankner Károly. Allamépitészeti hivatal. Kir. főmérnök : Csaby Andor. Kir. mérnök : Vajda Géza. Esztergom járási utibiztos; Ncdeczky Pál. Párkány járási utibiztos; Keményít Béla.

Next

/
Oldalképek
Tartalom