Esztergomi naptár Esztergom város és vármegye teljes névtárával az 1891-ik évre (1891)

Rózsa Vitái. Sehedl Arnulf. Szabó Szilveszter. Várkonyi Odilló. Villányi^Szaniszló. Vojnits Döme. Wargha Samu. Világi: Oberth Ágoston. 8z. kir. esztergomvárosi nyilvános reáliskola. Igazgató: Dr. F eicbtinger Sándor, kir. tanácsos. Igazgató tanár: Obermayer Ggyörgy. Bellovits Ferencz. Csomossy Sándor. Gyarmati József. Kaán János. Tanári kar: Dr. Kőrösy László Lengyel Flórián. ) Dr. Éemcsák János. Obermayer György. Hitoktatók: Csupits Emil, gör. kel. Dr. Weisz Izsák, izr. Gyalokay L. ev. ref. Blumscliein Lipót, izr. Enektanár: Sztraka Iván. Kir. kath. tanitóképezde. Igazgató tanár: Dr. Walter Gyula. Czencsik János. Frank István. Kiinda Rezső. Tanári kar: Korányi József. Major János. Metzker József. Elemi iskolák. /. Esztergom szab. kir. város. a) Minta fo elemi fiúiskola. Igazgató; Dr. Feliér Gyula. Hitoktató: Lengyel Flórián. Igazgató tanító: Major János. Tanítók: II romada János. Major János. Hübschl Sándor. \ Szöllősy János. Segédtanító: Neumayer Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom