Perneczky Ágnes: Esztergom szerepe és jelentősége Komárom megye gazdasági életében (1971)

o A eográria térbeli tárgyköre szükségessé te­szi minden földrajzi munkánál a közvetlenül elemezni kívánt területnél jóval kiterjedtebb terület egyidejű vizsgálatát is. Esztergom sajátosságainak feltárásánál is ezt az eljárást kell követnünk, hiszen a varos csak környe­zetével alkotott sokx'étü Kapcsolataival értelmezhető és vizsgálható. A dolgozat célja bemutatni azt, hogy a gazdaságilag fejlett Komárom megyében milyen sajátos helyzetet foglal el Esztergom, a megye többi városához hasonlitva. Mivel szakdolgozatom megírása idején az 1970 évi népszámlálás Komárom megyei kötete még nem jelent meg, sokhelyütt kénytelen voltam a tanácsi szervek 1970 évi adataira, illetve ennél régebbi számadatokra támasz­kodni. ✓

Next

/
Oldalképek
Tartalom