Esztergom r. t. szab. kir. város szervezeti szabályzata és a tanácskozási ügyrend (1898)

Értelemzavaró sajtóhibák. 1. lap 3. §. „főjegyző“ után „jegyzők". I. fej. 5. lap Ő. első bekezdésében „helyet­tese“'’ helyett „elnöke“. 8. lap VII. czím 0) pontjában ..1866“ helyett „1876“. 12. lap 20. §. számvevő után „-közgyám“, a házi­pénztárnok és ellenőr után : „mint egyút­tal gyámpénztárnok és ellenőr“ értendő. 13. lap 22. §. 2. pont átveszi után „az“ helyett „és“. 20. lap 39. §. 7. pont második sor „a levéltárra“ iitán „irodára“ kimaradt. 23. lap 42. ij. 9. pont „ XIX. “ helyett ., I. t. ez." értendő. 23. lap 42. 10. pont „I.“ helyett „XIX.“ t. ez. értendő. 26. lap 43. §. harmadik bekezdés „törvények­ben" szó után „és szabályrendeletekben“ kimaradt. 45. lap 67. §. első bekezdésében „51,661 1896“ helyett „51,661/1876“ értendő. 45. lap 69. második bekezdésében ,.1866“ helyett „1876“ értendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom