Esztergom jövője. Az Esztergomi Keresztény Gazdasági és Szociális Városi Párt programja (1927)

5Z3 G+Z-Lk Testvér! Helischer József Városi Könyvtár Esztergom 30561 Az ősi, a múltban nagy, a jelenben szegény Esztergom város­nak szeretete késztet bennünket arra, hogy a nemzeti nagyságért s e városnak fényes múltjához méltó szebb jövőjéért lelkesedni tudó s áldozni kész polgárait magunkhoz hívjuk. A háború s az azt követő gyászos béke, gazdasági nyomorúság ezt a várost, a mi Eszter­gomunkat a tönk szélére juttatta. A kegyetlenül húzott határvonal nemcsak egyeseket és intézményeket, de a város egész lakosságát elvágta életforrásaitól, megfosztotta mindennapi kenyerétől, meg­állította gazdasági vérkeringésünket. A háború előtt se voltunk gazdagok, azóta szegénységünk megsokszorozódott. A pusztulás réme fenyeget, ha siránkozva, de tétlenül nézzük a romlás szo­morú jelenségeit. A természet győzelmes ereje azonban nem a halált hirdeti nekünk, hanem az életet. Bármilyen hosszú legyen is a tél, a a márciusi napsugár ujjongva hirdeti, hogy van feltámadás ! A szá­zados tölgynek törzsét levágjuk bár, jövő tavasszal új sarj hirdeti a régi mellett, hogy az élet örök, el nem fojtható. Városunknak is van jövője, Esztergom számára is van dicső feltámadás 1 Nekünk is lehet még egyszer ünnepünk, ha szent lelkesedéssel, egy akarattal, áldozatos lélekkel összefogunk s az egyesülés hatalmas erejével felépítjük a gazdasági pusztulás rom­jaiból az új Esztergom gyönyörű palotáját. Bennünket is derékban vágtak el; talán korhadt volt a törzs, hogy oly könnyen tehették. De nincsen veszve minden: új sarjat a régi helyébe, hadd szökjék nagyszerű sudárba! Elő az ásó-kapával, feszüljön az izom, friss televényt a gyökérhez s a verejték áztatta magyar göröngyből 10—20 esztendő alatt új, terebélyes, élettől duzzadó törzsóriás mutat a magyar égre, ahonnét még mindig-mindig lesütött az életadó napsugár. Tudjuk, a feladat nem könnyű. Érezzük, hogy minden erőnk megfeszítése hozhat csak eredményt. De azt is tudjuk, hogy nincsen 1* / / /

Next

/
Oldalképek
Tartalom