Az Esztergom-Vizivárosi zárda belnövendékeinek ház-szabályai 1896. szeptember hava (1896)

[sztíi'pm-líizii/árosi/árilatislíiőradékfiifleli HÁZ-SZA HÁL V A I 1896. Szeptember hava. Esztergom, 1896. Nyomatott Laiszky János könyvnyomdájában. (1014) AZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom