Az esztergom-vármegyei kerületi betegsegélyező pénztár XII. évi záró számadása és forgalmi kimutatása az 1905. évről (1906)

AZ ESZTERGOM-UflRMEGYEI KERÜLETI BETE65EGÉLYZŐ PÉNZTÁR p. ÉVI ZRRÓ SZRMRDRSR ÉS FORGRLMI KIMUTRTRSR BZ 1905. ÉVRŐL. KIADJA: AZ IGAZGATÓSÁG. ESZTERGOM BUZÁROVITS GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJA 1906.

Next

/
Oldalképek
Tartalom