Németh Antal: Az esztergommegyei népiskolák és némely közművelődési mozzanat 1875-ben (1875)

„Azok emléke, kik a köznevelés érdekeért áldoznak, túlél időt, enyészetet és örök hirdetője marad tetteiknek.“ „Kellő ápolás és nevelés nélkül elvész nemzetisé­günk s elvész önállóságunk, minthogy arányos műveltség nélkül megszűntünk a többi müveit nemzet sorában befo­lyásos tényezők lehetni.“

Next

/
Oldalképek
Tartalom