Zolnay László: Az esztergomi várpalota építéstörténetének újabb adataira akadt Várnai Dezső építészmérnök - kézirat (195?)

V ZU Helischer József Városi Könyvtár Esztergom , 2009 DEC 0 l r \A&J~UjlXáS U 84020 Az esztergomi várpalota épit és történetének újabb adataira akadt agf épí­tészmérnök . Halk munkása a magyar építészettörténet tudományának Várnai Dezső épí­tészmérnök. Az esztergomiak szívesen emlékeznek viasza Várnai Dezsőre. *kint Möller István műegyetemi tanár tanársegéde.1934-38-ban Várnai volt az eszter górni várpalota feltárásának állandó műszaki Irányítója. Bevét azzal is emlé­kezetessé tette, hogy 19?8-ban Várnai Dezső tervezte meg az esztergomi Szent Tamás-hegy olaszos szépségű, finom feljáróit, pihenőit, terraszait. Jelenleg a budapesti kbzépülettervező Intézet főmérnöke, - szive azon­ban mind csak visszacsalja Esztergomba. Aki az elmúlt nyáron Iá cgatőja volt az e ztergomi Várnak, bizonyára elcsodálkozott egy szürkeruhás fiatalemberen aki szinte s sebész a la osságával vizsgálta át, kőről kőre, az esztergomi ár­tömbjeit pádkori palotarom épen megneradt falszövetének egyes k&Mik. A gyanútlan lá­togató bxzony nemigen érthette; mit is keres az öreg kváderköveken ez a lét­* rán kutató, szunyogpetéket-e, vagy denevért. A csendes kutató Várnai Dezső volt, aki akkor a világ minden kincséért sem árulta v^lna el, - még a kollé­gáknak sem, - hogy mi után kutat az egyes régi ópületküvek en. Várnai mérnök most hozta nyilvánosságra kutatásai eredményeit. A középkor épité^történetével fcglalkozők előtt nem ismeretlen dolog az, hogy a régi építőmesterek úgynevezett kőfaragó jelek kel látták el az ál­taluk épített tornyok, paloták, várak egyes köveit. A régészet két csoport­ra sorolja ezeket a kőfaragőjeleket. A jelek egyik csoportja a kövek össze­illesztését célozta, a másik jel-csoport az építést végző kőfaragóműhely,- a középkori kőműves-páholy - mühelyjele volt. A változatos jelek hol V, de hol T-betü alakunk, gazdag sorozatuknak szinte számtalan a Kombinációja. Tudósaink már régóta törekszenek a .7-800 éves kőfaragójelek "tolvajnyelvé­nek" értelmezésére és, ha azt nem is állithatjuk,hogy a középkori épitőmes-

Next

/
Oldalképek
Tartalom