Rényi Rezső: Az esztergomi prímási kép- és meszet-tár s annak műirodalma culturtörténeti szempontból (1879)

FfilHASI KEP- ES METSZET-TÁR S ANNAK MUI RODA LM A CULTÜRTÖRTÉNELMI SZEMPONTBÓL. RÉNYI REZSŐ. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM R. TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA. 1879. !*= AZ ESZTERGOMI

Next

/
Oldalképek
Tartalom