Az esztergomi főkáptalan gondjaira bízott ájtatos alapítványok, s azok kezelési módozatának ismertetése (1870)

ÁJTATOS ALAPÍTVÁNYOK S AZOK KEZELÉSI MÓDOZATÁNAK ISMERTETÉSE. i ESZTERGOMI FÖKÁPTALAN GONDJAIRA BÍZOTT AZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom