Pór Antal: Az Esztergam-várbeli Szent István első vértanuról nevezett prépostság története (1909)

AZ ESZTERGAM-VARBELI SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚRÓL NEVEZETT PRÉPOSTSÁG TÖRTÉNETE * IRTA PÓR ANTAL. Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának 1900 március 4-én tartott ülésében 1909. BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS ÍROD. OSZTÁLYA

Next

/
Oldalképek
Tartalom