Klinda Irma: Az édes anyához. Gyermekei neveléséről. (1906)

370 K59 AZ ÉDES ANYÁHOZ. (GYERMEKEI NEVELÉSÉRŐL.) IRTA: KLINDA IRMA, ELEMI LEÁNYISKOLÁI IGAZGATÓTANITÓNŐ. AZ ELHUNYT EMLÉKÉNEK KEGYELETTEL SZENTELIK HÁLÁS TANÍTVÁNYAI. ESZTERGOM, 1906. NYOMATOTT LA1SZKY JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. (1843)

Next

/
Oldalképek
Tartalom