Az államilag engedélyezett és városilag segélyezett Esztergomi Zeneiskola II-ik Évkönyve az 1929/30-iki tanévről (1930)

370 B 91 AZ ÁLLAMILAG ENGEDÉLYEZETT ÉS VÁROSI LAG SEGÉLYEZETT ESZTERGOMI ZENEISKOLA ll-IK ÉVKÖNYVE AZ 1929/30-IKI TANÉVRŐL SZERKESZTETTE : BUCHNER ANTAL IGAZGATÓ. Nyomatott Laiszky János könyvnyomdájában Esztergomban. 1930.

Next

/
Oldalképek
Tartalom