Az államilag engedélyezett és városilag segélyezett Esztergomi Zeneiskola I.-ső Évkönyve az 1928/29-iki tanévről (1929)

3*30 16 toil ®F AZ ÁLLAMILAG ENGEDÉLYEZETT ÉS VÁROSI LAG SEGÉLYEZETT ESZTERGOMI ZENEISKOLA i.-sö ÉVKÖNYVE I Az 1928 29-IKI TANÉVRŐL T SZERKESZTETTE : BUCHNER ANTAL IGAZGATÓ. Nyomatott Leiszky János könyvnyomdájában Esztergomban. 1929.

Next

/
Oldalképek
Tartalom