A szatmári irgalmas nővérek vezetése alatt álló Esztergom-vizivárosi érseki nőnevelő-intézet értesítője az 1930-31. iskolaévről (1931)

mmmtmmrű SrgiaOimas im©v#ir®k aOafefe ÄOO© Ess,fe©iF^©m='^Ds5wáiF©sli #irs®kD irö©in)(Sv®[l©°D[nit#^@t t a fü ff1te © pa @ Ite <m p> m ©=S mi © g ® 4 <S fö © Ik „ P@Dh&if6 isik® O&jjlhinialk ©g @l@mö tni©p>ii§ík®D.fi>jj&[nialk K@gDS s ®s Sg[©sgigife©sÄgi. Nyomatott Laiszky János könyvnyomdájában Esztergomban 1931. A ÉRTESÍTŐJE mm US3©=31d osk©Da#w©L

Next

/
Oldalképek
Tartalom