Mucsi András: Kolozsvári Tamás (1969)

Kolozsvári Tamás a legrégibb név szerint ismert magyar festőművész. „Ezt a táblát a tiszteletreméltó szentbenedeki Petüsfia Miklós úr. . . készíttette el Kolozsvári Tamás mesterrel, a festővel”, mondja töb­bek között az adományozást megörökítő felirat. Munkásságából csak egy nagyméretű szárnyasoltár maradt ránk, de ez olyan jelentős, táblái olyan szépek, hogy méltán számítjuk őket nemcsak a régi ma­gyar művészet, de egyszersmind a késő gótikus festészet Európa- szerte is számon tartott és megbecsült darabjai közé. Megelevenedik előttünk a középkori élet számos alakja, látunk rajta páncélos lova­gokat, erdő mélyén rejtőző remetét, szarvasra nyilazó vadászt, folyó­parti várost, kikötőben rakodó hajósokat és még sok-sok dolgot, bájos legendák érdekes kellékeit. Bár az oltár - az esztergomi Keresztény Múzeum büszkesége - rég­óta ismeretes mind a tudományos világ, mind a régi magyar művészet kedvelői előtt, a számos kis méretű részletet egyenként bemutató, azok aprólékos szépségét jól láthatóvá tevő kiadvány mind ez ideig nem jelent meg. Mucsi András könyve először valósítja meg ezt a hálás feladatot. A könyvet 63 egészoldalas képtábla - köztük 6 szí­nes - illusztrálja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom