Vukov Konstantin: A 15. századi esztergomi érseki palota építészettörténeti értéke (1991)

DOKTORI ÉRTEKEZÉS KIVONATA Vukov Konstantin: A 15. századi esztergomi érseki palota építészettörténeti értéke és elméleti rekonstrukciója Az értekezésben foglalt kutatás célja: A régészeti falkutató feltárás eredményei és különféle ismert források alapján a szerző rekonstruálni kívánja az esztergomi érseki palota híres nagytermének /Vitéz­palota/ egykori arculatát és szerkezetét, belső tér­élményét és gyakorlati támpontokat kíván adni a mai maradványok műemléki helyreállításához. Mindkét cél­kitűzés alapvető munkája az elméleti-építészeti rekonstrukció megalkotása. Az értekezés témakörei: A híres egykori Vitéz-palota maradványai az esztergomi vár úh. Kaszárnya épületében-rejtőznek. /I. kép/ A palota illetve az ezzel azonos fogalmat takaró nagyterem - mint a 15. századi rezidenciaépítészet lényeges eleme - lokalizálása erre a helyre már Depóid Antalban is fel­merült, de tudatos kutatással régészetileg Dr. Horváth István régész múzeumigazgató /Esztergom Balassa Múzeum/ érdeme. Munkám szorosan kapcsolódik a régészeti kutatás eredményeihez, erre épül, de éppen az építészeti rekonstruk­ciós gondolatok "visszacsatolása" segíti a régészeti mód­szerekkel folyó kutatás programját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom