Kőrösi László: Korrajzok: Vaszary Kolos (1895)

XIII. Leo pápa ő Szentsége kegyes volt első füzetünkben megjelent életirását hódolatunk jeléül elfogadni s vállalatunkra apostoli áldását adni. A rendkívüli kitüntetésről szóló okirat: Dno Ladislao Körösi Budapestinum. Ilimé domine! Libellos terno vernaculo sermone conscriptos, in quibus de vita et factis disseris Beatissimi Patris Leonis XIII., Sanctitas Sua benigno animo excepit. De quibus dum tibi ágit gratias, debita te laude minime fraudatum cupit ob industrias quas adhibes ad obsequium erga summum Christi Vicarium late per Hungáriám praesertim in adolescentium animus, excitandum. Pergc igitur strenue, nec de religionc minus, quam de patriae bono optime merebis. Ad- sit vero favens tuis studiis Deus; divinique auxilii auspex et Pontificiae benevolentiac testis sit apos- tolica benedictio quam tibi Sanctissimus Pater ex corde impertitur. Sensus sincerae cxistimationis meae libenter excipito, quibus sum Tibi Romae 26 Novembris 1894. Addictissimus M. Card. Rampolla m. p. Eddig megjelentek: 1. füzet XIII. Leo pápa, 2. füzet Ferencs József, 3. és 4. füzet Kossuth Lajos, 5., 6. és 7. füzet Jókai Mór, 8. 9. 10. és 11. füzet Vaszary Kolos. Egy-egy füzet bolti ára 30 kr. — Tis füzet elő­fizetése két frt, harmincz füzet öt frt (bolti ár 9 frt), mely összeg utalványon a KORRAJZOK kiadóhivatalába küldendő: (Budapest, Andrássy-ut 25. szám.) Folytatás a boríték 3. oldatán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom