Czermann Adolf: Az esztergomi Klubszínpad története 1968–1971 között (2009)

1<32. C‘3^ IruMan /Uoí<f Az esztergomi klubszínpad története 1968-1981 között. A klubszínpad alapítójával, Nagyfalusi Tiborral folytatott beszélgetés összefoglalója (A felvétel 2009. november 23-n készült) Előzmények Nagyfalusi Tibor 1945 - 1961 között Szegeden végezte iskoláit. Itt került közelebbi ismeretségbe a színpaddal. A színjátszással úttörő korában került kapcsolatba. Itt egy szovjet szerző darabjában, a Vörös nyakkendőben kapta meg az apa szerepét termeténél fogva. A középiskolában már színdarabot rendezett osztálytársai közreműködésével. A darab szerzője Karinthy volt, címe pedig : Visszakérem az iskolapénzt. Az egyetem elvégzése után 1961-ben Esztergomba költözött máig itt él. A Dobó Katalin Gimnáziumban kapott tanári állást. 1961 őszén két irányban folytatta rendezői tevékenységét. Felvette a kapcsolatot a Petőfi Sándor művelődési házban működő - Szávay Gyula által vezetett városi irodalmi színpaddal. 1961 Babits Mihály halálának 20 évfordulója volt. Éppen egy emlékmüsorral készültek az eseményre, Sziget és tenger címmel. Mint fiatal és ambiciózus tanárember Ő szerkesztette a műsort,és állította színpadra az előadást. Ezzel párhuzamosan az iskola vezetősége felkérte,hogy a hagyományos Katalin bálra állítson színre valamit. Választása Shakespeare: Makrancos hölgyére esett. A darab színre vitele során egy állandó iskolai színpad kezdett formálódni.. Ebben az időben az amatőr színjátszást túlnyomórészt az irodalmi színpadok jelentették. Amelyeket már nem játszottak ezek a darabok voltak: a két világháború közti időkre jellemző operett feldolgozások, egy vagy két felvonásos drámai művek. A kort a lírai művekből, novellákból készült, összeállított művek jellemzik. A városi irodalmi színpadon Nagyfalusi Tibor összeállításában, rendezésében és szereplésével előadták az Ehető világirodalom címet viselő keretes játékot. Ebben , miként a cím is utal rá, csupa étellel, táplálkozással összefüggő írások szerepeltek. A szerzők között ott volt Krúdy, Csehov , Móricz is. 1963-ban indult egy központi képzés amatőr színjátszó rendezők részére. Ez a „ színjátszó rendezői akadémia ” 3 éves levelezős rendszerű képzés volt,amelyet az akkori Népművelési Intézet szervezett Budapesten. Az akadémia végén „ B ” kategóriás színjátszó rendezői végzettséget kaptak a hallgatók. Az akadémiai évek alatt Nagyfalusi mindkét színpaddal foglalkozott. Moliére : Nők iskolájának rövidített, diákszínpadi változatát már a két színpad legjobbjainak részvételével vitte színre. Az akadémián ez a darab jelentette a rendezői vizsgamunkát is. 1963-tól Nagyfalusi Úr a Petőfi Sándor Művelődési Központban vállal munkát , mint művészeti előadó. Ezután már átveszi a városi irodalmi színpad vezetését is. A megalakulás 1968. február - áprilisa között megalakul az ESZTERGOMI KLUBSZÍNPAD, rövidítve : EKSz. Az elnevezés történelmi háttere az , hogy 1968-ban meghirdették az új gazdasági mechanizmus programját. Az akkori MSZMP vezetése párthatározatok formájában feladatokat szabott a KISz - nek. ( Fiatalabbnak : MSZMP = Magyar Szocialista Munkáspárt ; KISz = Kommunista Ifjúsági Szövetség ) . VÁROSI '

Next

/
Oldalképek
Tartalom