Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék multja és jelene

\IMAJV*-} * TE Eár-Antal: Az esztergomi érsekség pizetumjoga, Budapest, 1889, 156. o. Nedeczky Gáspár: A Nedeczky-család, 1891. + Villányi Szaniszló: Néhány lap Esztergom város és megye múltjából, Eszter­gom, 1891, 152. o. Nogáll László: I. János esztergomi érsek (1205—23), Esztergom, Buzárovits, 1892, 26. o. + Villányi Szaniszló: Három évtized Esztergom vm. és város múltjából, Eszter­gom, 1892, 317. o. Kaan János: Az esztergomi kereskedelmi és iparbank keletkezésének vázlatos története, Esztergom, Laiszky, 1893, 46. o. Dr. Merényi Lajos: Herceg Eszterházy Pál nádor (1635—1713), 1895. Pór Antal: Az Anjouk kora, 1895. Fábián János: Az esztergomi érsekség új vára (1545—80), Esztergom, Buzá­rovits, 1896, 44. o. Némethy Lajos: Miként jutott 1546-ban Esztergom árulással török kézbe, Esz­tergom, Laiszky, 1898, 68. o. Reusz József: Az esztergomi takarékpénztár 50 éves története, 1898, Budapest, Czettel és Deutsch, 299. o. Pór Antal: Boleszló herceg esztergomi érsek (1321—28), Esztergom, 1900, 45. o. Pór Antal: Zách Felicián pöre, 1900. Némethy Lajos: Emléklapok Esztergom múltjából, Esztergom, Buzárovits, 1900, 416. o. Pór Antal: A magyar Anjouk igényei a lengyel trónra, 1902. Halényi Győző: Deák Ferenc emlékezete, Esztergom, Hunnia-ny. 1903, 29. o. Takáts Sándor: Telepítések Esztergom vidékére a XVI. sz. végén, Századok, 1903, 531. o. Takáts Sándor: Az esztergomi érsek kincsei Bécsben, Budapesti Hirlap, 1903, aug. 14. 13—14. o. Pór Antal: Magyar-lengyel érintkezés a XIV. században, 1903. Wellesz Gyula: Izsák ben Mózes Or Zarna és az esztergomi zsidók, M. Zsidó Sz. 1903, XX. évf. Pór Antal: Gazdaságtörténeti okiratkivonatok, Budapest, Pátria, 1904. Pór Antal: Az esztergomi káptalan nemti birtokának benépesítési feltételei, Budapest, Pátria, 1904. Pór Antal: Háborúság Esztergom város és az esztergomi káptalan közt a vám miatt, Budapest, Pátria, 1904. Domanovszky S.: Esztergomi v. pécsi krónika? Századok, 1905, 39. köt. Zoltai Lajos: Az esztergomi vargák céhlevele 1473-ból, Budapest, Pátria, 1906. Pór Antal: Esztergom sz. kir város elzálogosítása 1502-ben, Századok, 1908, 934. o. Dvihally Géza: Esztergom megye és város szerepe az 1848/49-es mozgalmak­ban. Megjelent az „Esztergom" évfolyamaiban. Dvihally Géza: Esztergom történeti és jelenkori ismertetése, Esztergom, Buzá­rovits, 1912, 147. o. Wertner Mór: Az esztergomi érsekek családai történetéhez, Turul, 1912, 114—23. o. Menő Ostriban: Istnogramm, Istropolis, Strigonium, Gran-Esztergom. SIov. Pohlady, 1914, 192—5. o. Dvihally Géza (szerk.): Emlékkönyv, Esztergom, 1915. Csillag Mária: Esztergom története a 15 éves török háború alatt, Budapest, Kállay, 1916, 36. o. 455

Next

/
Oldalképek
Tartalom