Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék multja és jelene

MAGYAR VÁRMEGYÉK ÉS VÁROSOK MÚLTJA ÉS JELENE KOMÁROM ÉS ESZTERGOM KÖZIGAZGATÁSILAG EGYELŐRE EGYESÍTETT VÁRMEGYÉK MULT3A ÉS 3ELENE SAJTÓ ALÁ RENDEZTÉK: SZALAY BÉLA és VADAS LAJOS felelős szerkesztők Kiadja: a Magyar Vármegyék és Városok Múltja és Je'.ene kiadóhivatala Budapest—Sashalom, Árpád-utca 8—1C. .d. a

Next

/
Oldalképek
Tartalom