Komárom-Esztergom megye településtörténeti kalauza

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE RÖVID LEÍRÁSA ÉS BIBLIOGRÁFIÁJA - BIBLIOGRÁFIA

BIBLIOGRÁFIA PAPP József: Magyarország védett területei. Növény- és állatritkaságok. 3. átdolg. kiad. Bp. 1975. Pano­ráma. 247.1., 16 t. Korábbi kiadásai. Védett területek, növény- és állatritkaságok címmel jelentek meg. RETHLY Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon. 1701-1800-ig. Bp. 1970. Akad. K. 622.1., illusztr. ROZLOZSNYIK Pál-SCHRÉTER Zoltán-TELEGDI RÓTH Károly: Az Esztergom-vidéki szénterület bá­nya-földtani viszonyai. (Kiad. az M. Kir. Földtani Intézet.) Bp. 1922. (Bethlen Gábor ny.) 128 1., illusztr. SCHEUER Gyula: A Gerecse- és a Budai-hegység édesvízi mészkőösszletei. Bp. 1988. Akad. K. 129. 1., illusztr. STAFF János: Adatok a Gerecse hegység stratigraphiai és tektonikai viszonyaihoz. Bp. 1906. Franklin. 162-207.1. (M. Kir. Földtani Intézet évkönyve 15.) TAEGER Henrik: A Vértes hegység földtani viszonyai. Paleontológiái függelék. Bp. 1909. Franklin. 292 1., 2 térk. A TATAI Hermann Ottó Természettudományi Stúdió 1971-től- rendszertelenül-megjelenő füzetei fontos természettudományi, környezetvédelmi vonatkozású írásokat, megfigyeléseket tartalmaznak. VÉDETT természeti értékeink. (Szerk: Kopasz Margit.) Bp. 1976. Mezőgazd. K. 264. 1., illusztr. 1 térk. GAZDASÁG AGRÁRFEJLŐDÉS ipari környezetben. Komárom megye 1945-1970. (Szerk: Pulay Zoltán, Técsi János. Kiad. az MSZMP Komárom Megyei Bizottsága, a Komárom Megyei Tanács V. B., a Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Komárom Megyei Területi Bizottság.) Tatabánya, 1970. 302. 1., illusztr. BÁRDOS István: Komárom megye az idegenforgalomban 1919 és 1945 között. = Limes, 1989. 2. sz. 49-63.1. BEREND T. Iván-RÁNKI György: A magyar gazdaság száz éve. Bp. 1972. Kossuth K.,Közgazd. és Jogi K. 329.1. BEREND T. Iván-RÁNKI György. Magyarország gazdasága az első világháború után. 1919-1929. Bp. 1966. Akad. K. 498 1. BEREND T. Iván-SZUHAY Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848-1944. Bp. 1973. Kossuth K, Közgazd. és Jogi K. 381. 1. CSÉPI Dani: Emléklapok a komáromi első takarékpénztár ötvenéves történetéből. 1845. júl. 1. - 1896. jún. 30. Komárom, 1896. Schönwald Tivadar ny. 168. 1., 3 mell. HLAVÁCS Kornél: Mezőgazdaságunk és iparunk érdekközössége. Kiad. Komárom vármegye Gazdasági Egyesülete. Komárom, 1902. Schönwald Tivadar ny 24 1. A LÁVISZ 25 éves története. 1952-1977. (Szerk: Gombkötő Gábor.) Tatabánya, 1977. (Komárom Megyei Nyomda Váll. Tatabányai Lapnyomdája.) - Lábatlani Vegyesipari Szövetkezet. KÁLDI-NAGY Gyula: Magyarországi török adó összeírások. Bp. 1970. Akad. K. 107. 1. (Értekezések a történeti tudományok köréből. 52.) 46

Next

/
Oldalképek
Tartalom