Az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat első évkönyve

Az ESZTERGOM-VIDÉKI MTI ÉS TÖRTÉNELMI 'TÁRSI ELSŐ ÉVKÖNYVE Szerkesztette benczés főgymn. tanár, a társulat I. titkára. ESZTERGOM, 1396. . ' NYOMATOTT I.AISZK.Y JÁNOS KÖNYYNYOMn£jÁIíAN. (367) •

Next

/
Oldalképek
Tartalom