Esztergom évlapjai 1985 (Esztergom ipartörténete)

MÁSODIK RÉSZ - II. fejezet: A felszabadult esztergom első évtizede (1945-1956) - Jegyzetek

37 Az túlzás volt még 1947-ben is (amikor a közlekedési viszonyok a megyében elég rosszak voltak), hogy ha valaki a megyeszékhelyen, Esztergomban valamit el akart Intézni, az három napba került. Ti. ilyen kijelentés hangzott e! az MKP Komárom—Esztergom vármegyei szervezeteinek máSDdik konferenciáján, 1947-ben (Három szabod évtized - Pártkonferenciák és pártértekezletek Komárom megyében 1946-1970 c. kiadvány 37. I. - Tatabánya 1970 , 288 I.) 28 BAJAK ISTVÁN: 60 éves a SZIM Esztergomi Marógépgyára c. cikkéből - Esitergom Évlapjal c. kiadvány 1979., 105. lapon. 29 Esztergom Városi Tanács V. B. (továbbiakban: tanács vb) 1950. október 17-1 és október 21-1 jegyzőkönyvéből. 30 Tanács vb 1951. július 17-1 jkv. 31 Beszámoló a vállalat történetéről. III. működéséről 1951-1956 e. gépírásos anyag alapján. 32 Tanács vb 1953. január 6-i jkv. alapjan. 3? Tanács vb 1953. augusztus 25-I jkv. alapján. 6' 83

Next

/
Oldalképek
Tartalom