Esztergom Évlapjai 1934

ESZTERGOM-VIDÉKI RÉGÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. VÉDNÖK: FŐMAGASSÁGÚ ÉS FŐTISZTELENDŐ DR. SERÉDI JUSZTIN1ÁN BIBORNOK HERCEGPRÍMÁS, ESZTERGOMI ÉRSEK, ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖRÖKÖS FŐISPÁNJA. ELNÖK: DR. LEPOLD ANTAL prelátus-kanonok, a Szent István Akadémia tagja. Régészeti osztály elnöke: Történelmi osztály elnöke: DR. BALOGH ALBIN DR. ZÁKONYI MIHÁLY Társulati igazgató: SINKA FERENC PÁL Pénztárnok: Ügyész: MÁTRAY GYULA DR. GRÓH JÓZSEF Számvizsgálók: BRENNER FERENC és EINCZINGER FERENC A TÁRSULAT TISZTELETI TAGJAI: Dr. Fehér Gyula Dr Machovich Gyula nagyprépost érseki helynök Esterházy Móricz gróf Dr. Frey Vilmos volt miniszterelnök alispán Glatz Gyula Reviczky Elemér polgármester főszolgabíró Dr. Schmidt Sándor Csanády László bányaügyi főtanácsos .. bányatanácsos Etter Ödön az Esztergomi Takarékpénztár Rt. elnök-vezérigazgatója Bella Lajos, Dr. Gerevich Tibor, Dr. Hillebrand Jenő, Láhny Mihály. VÁLASZTMÁNYI TAGOK: Bartal Alajos, Blaskovics Piacid, Dr. Brenner Antal, Dr. Czuczor János, Dr- Darvas Géza, Dr. Divéky István, Dr. Etter Jenő, Gáthy Zoltán, Dr- Habetler Ipoly, Homor Imre, Keményfy K. Dániel, Klinda Károly, Kornháber Samu, Laiszky Kázmér, Dr. Lippay Lajos, Dr. Major Ödön, Dr- Marczell Árpád, Dr. Meszlényi Zoltán. Nádler István, Obermüller Ferenc, Reusz Ferenc, Dr. Reviczky Gábor, Rosta József, Dr. Rudolf Béla, Dr. Saly Arnulf, Dr. Sántha József, Serédi Dénes, Dr. Spiegel Ármin, v. Szabó István, Szölgyémy Gyula, Weisz Richárd, Dr. Zwillinger Ferenc.

Next

/
Oldalképek
Tartalom