Esztergom Évlapjai 1925

Társulati ügyek - A társulat elnöksége, tisztikara, szakosztályai, alapító és rendes tagjai, jótevői

137 Társulati ügyek. Az Esztergorn-vidéki Régészeti és Tört. Társulat. I. ELNÖKSÉG Védnök: FŐMAGASSÁGÚ ÉS FŐTISZTELENDŐ DR. CSERNOCH JÁNOS BIBORNOK HERCEGPRÍMÁS, ESZTERGOMI ÉRSEK, ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖRÖKÖS FŐISPÁNJA. Diszelnök: MÉLTÓSÁGOS ÉS FŐTISZTELENDŐ DK. WALTER GYULA C. PÜSPÖK. NAGYPRÉPOST. A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA TAGJA. Tiszteletbeli elnökök: DR. HUSZÁR ALADÁR PALKOVICS LÁSZLÓ Komárom-Esztergom vármegye főispánja. Komárom-Esztergom vármegye alispánja. ESTERHÁZY MÓRIC GRÓF DR. MACHOVICH GYULA volt miniszterelnök, nagybirtokos prelátus-kanonok, érseki helynök. DR. KOHL MEDÁRD DR. FEHÉR GYULA félsz, püspök, prelátus-kanonok. prelátus-kanonok, iskolaszéki elnök. BLESZL EERENC királyi tanácsos, kincstári főtanácsos, az Esztergomi Takarékpénztár elnök-igazgatója. Tiszteletbeli tagok: Dr. Fraknói Vilmos t Báró Forster Gyula Villányi Szaniszló + Báró Szalay Imre + Dr. Hampel József t Dr. Fejérpataky Imre t Dr. Récsey Viktor t Kollányi Ferenc Dr. Czobor Béla + Bella Lajos Dr. Feichtinger Sándor + Dedek-Crescens Lajos Némethy Lajos + Dr. Gerevich Tibor Rózsa Vitái Dr. Hillebrand Jenő Dr. Wertner Mór + Dr. Molnár Szulpic

Next

/
Oldalképek
Tartalom