Szilágyi Zsuzsanna: Átmenő turistaforgalomból virágzó idegenforgalom Esztergomban

Tartalom - 1. Bevezetés

„ Az első szent király itt született s azóta szent város ez: szent és gyámolatlan... " (Babits Mihály: Szent király városa) 1. Bevezetés A turizmus napjainkban az egyik leglátványosabban fejlődő gazdasági és társadalmi jelenség. Multiplikátor hatása a gazdaságban - jövedelmek, adók, beruházások megsokszorozódása, kereskedelem, szolgáltatások fejlesztése - nagyban hozzájárulhat egy település fejlődéséhez. Esztergom a festői Dunakanyar vidékének sokszínű adottságokkal rendelkező idegenforgalmi központja, mégis az a jellemző, hogy a várost 1-3 nap alatt, villámlátogatás szerűen tekintik meg a turisták. A Mária Valéria híd újjáépítésével Esztergom gazdasága előtt - beleértve a város turizmusát is - új távlatok nyílnak. Esztergom-Sturovó (Párkány) között évente átlagosan 500 ezer határátlépést regisztrálnak (1996-ban 458 931), melynek mintegy 35 %-át turistaforgalom adja. A híd újjáépülésével az immár nemzetközi közúti határátkelőhely forgalma évente 1,2-1,5 millió határátlépésre tervezhető[13.]. Ez a tény a város teljes körű fejlesztésének új alapokra való helyezését teszi szükségessé. A megnövekedő forgalomból Esztergom idegenforgalma jelentős profitra tehet szert. Ezért dolgozatomban azt vizsgálom, miként lehetne elérni, hogy az Esztergomba érkező turisták ne csak „átrohanjanak" a városon, hanem felfedezzék ennek a kisvárosnak értékeit és hangulatát. Esztergom turizmusával 1999-ben kezdtem el foglalkozni. Elmélyültem a szakirodalomba, elkezdtem az anyaggyűjtést, illetve igyekeztem nyitott szemmel és füllel járni a városban. Kutatásaim alapját a turisták, a helyi lakosok és az Esztergom Város Önkormányzata által kitöltött kérdőívek képezik. Vizsgálódásaim során interjút is készítettem a város Idegenforgalmi Bizottságának elnökével, valamint a város idegenforgalmi- és környezetvédelmi referenseivel , illetve néhány utazási iroda dolgozójával. Egy város vonzerejének kialakulásában három tényező játszik szerepet: 1. a látogató turisztikai szükségletei; 2. a hely jellegzetes sajátossága, ami a látogatást motiválja; 3. a helyre vonatkozó információk [22.]. Mindezek érdekében dolgozatomban felállítom Esztergom vonzerő-leltárát és megvizsgálom, hogy mely adottságokra fektetik a hangsúlyt az esztergomi turizmus szervezői. A kereslet helyzetének elemzésére a belföldi és külföldi turisták, továbbá a helyi lakosok körében végzett attitűd vizsgálat szolgál majd. Ezek után a tényleges forgalmi adatok elemzésére kerül sor, majd SWOT-analízist készítek. Végül pedig egy fejlesztési koncepció és stratégia kialakítása következik. Dolgozatom témaválasztásában elsősorban személyes motivációk játszottak közre. Középiskolai tanulmányaimat Esztergomban végeztem. Ekkor szerettem meg igazán a várost, és megismerkedni is volt időm vele. SG-

Next

/
Oldalképek
Tartalom