Szállási Árpád: Szegényháztól a kórházig – Esztergom egészségügyének története

Névmutató

S. Kovács Mária 55, 61, 62 Sobieszki János 27 Soranos 13 Stáhly Ignác 40 Stahrenberg 30 Stibor vajda 19 Stockinger János 58, 62, 64, 75 Strompf Margit 62 Stromfeld Aurél 54 Sydenham, Thomas 29 Szabó Dénes 47 Szabó Jolán 61 Szabó Mária 39 Szabó Zoltán 68, 70, 74 Szálkái László 21, 22 Szalóky János 31 Szapolyai János 23 Szarkási Antal 43 Szatmári György 21 Szántó József 42, 43 Szent-Györgyi Albert 53 Szent-Györgyi Pál 53 Szt. Erzsébet 10, 15, 31 Szt. István 10 Szt. László 15 Szt. Margit 15 Szerémi György 23 Széchenyi István 37, 41 Széchi Dénes 19 Szigethy László 61, 63, 64, 68, 70 Szolár Béla 68 Szulejmán szultán 23 Takács János 62, 71 Takáts József 59, 62 Taky Imre 62 Talleyrand 60 Tamás érsek 17 Tauffer Vilmos 50, 51, 52 Telegdi Csanád 19 Teleki Kálmán 70 Tellyesniczky Kálmán 45 Than Károly 47 Thieíenthal Gyula 49 Till József 73 Tingyela Mihály 63, 66 Toldy Ferenc 9, 12, 43 Toldy János ifj. 63 Tomanek Péter 32, 74 Torkos Justus János 32 Tormay Károly 75 Torniello 25 Tóth József 42, 74 Tóth József 40 Tóth Tihamér 60 Török Mihály 67 Trexler Tibor 70 Turbucz Antal 70 Ulászló II. 21 Valentinianus 7 Valkó János 66 Varga Tibor 70 Vaszary Kolos 46, 48. 49, 50 Váczy-Hübschl Antal 69 Vályi András 11 Vámossy Zoltán 45 Vándor Ödön 45, 47, 49, 51, 52, 58, 59 Várdai Pál 23, 25 Vásári Miklós 19 Vencel 16, 17 Verebély Tibor 46, 51 Vergilius 60 Vesalius 24, 26 Villányi Szaniszló 31 Vimmer Imre 49, 50 Vitéz János 11, 13, 19, 20, 27, 34, 76 Völgyessy Ferenc 68 Walter Gyula 49 Weiss Adolf 45 Weitzenbreyer (Buzay) Károly 40 Wekerle Sándor 45 Wenczel Irma 70 Weszprémi 15, 17, 19 Wéber Rudolf 63 Windisch Leopold 37 Winterl József Jakab 32, 34 Zay Sámuel 34 Zách József 32, 74 Zelenyák János 44 Zita főhercegnő 52 Zolnay László 18, 19, 20 Zrínyi Miklós 26 Zsembery Dezső 74 Zsiga Zsigmond 39, 47 164 !C'->it cJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom