Lepold Antal: Esztergom régi látképei

VÁROSI KÖMfVtóJ Eszter rgom j Nihil obstat. Dr. Carolus Gigler, censor. 6374/1944. Imprimatur. Strigonii, die 10. August 1944. Dr. Michael Török, vicarius generalis subst. Felelős kiadó: Lepold Antal. — Stephaneum nyomda Budapest. Felelős: ifj. Kohl Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom