Keppel Dániel [szerk.]: Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium…

ASSISI SZENT FERENC (h82- 1226) Egy 24 éves itáliai posztó­kereskedő 1205-ben fel­ismeri, hogy a hírnév és a gazdagság vágyának addig nem is sejtett beteljesülését kínálja Isten, aki Fiában, jézus Krisztusban értünk szolgává és szegénnyé lett. Őt imádva. Egyházában Öt ünnepelve, az embereknek Őt hirdetve és a szegények­ben Őt szolgálva minden kincs az övé - ezért élhet szegénységben, tulajdon nél­kül és tisztaságban. AZ ESZTERGOML TEMESVÁRI PELBÁRT FERENCES GIMNÁZIUM JUBILEUMI ÉVKÖNYVE 1931-2011 Ez a felismerés megváltoz­tatja Ferenc életét. , Elhagy­ja a világot"- hogy a világ Teremtőjének és Megvál­tójának éljen. Három évvel később társak csatlakoznak hozzá, létrejön körülötte a fraternitas, a testvéri közösség. Közös életeszmé­nyük a minoritás: kisebb­nek lenni mindenkinél, nem uralkodni senkin, ahogy Krisztus is mindenki szol­gája lett. Az egyház elismeri őket mint szerzetesi közösséget, mint a Kisebb Testvérek Rendjét (Ordo Fratrum Mi­norum). Később Szent Fe­renc lelkiségében újabb és újabb közösségek jönnek létre, nemcsak kolostorok­ban élő női és férfi rendek, hanem világban élő közös­ségek is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom