Fogarasi Jánosné: Közművelődési könyvtárak helyzete az esztergomi Babits Mihály Városi Könyvtár tükrében

Az esztergomi Városi Könyvtár Helischer József magángyűj­teményéből, az ő reformkori - 1844-es - végrendeletével jött létre. Mintegy fél évszázadon át az 1905-ös alapító okirat alap­ján, neve szerint Városi Nyilvános könyvtárként, valójában ­saját helyiség, könyvtáros és rendszeres állománygyarapítás hí­ján - igen korlátozott nyilvánossággal, csekély forgalommal működött. Az államosítás után 1951-től tanácsi fenntartású könyvtárhá­lózat tagkönyvtára. 1967-től új épületben, a mai helyén találha­tó. Babits Mihály nevét 1971-ben vette föl. Az emelkedő költ­ségvetési támogatás és az új épületbe való átköltözés révén az előzőeknél jóval kedvezőbb helyzetbe kerülve, dinamikusabb állománygyarapítással, valamint a szolgáltatások fokozatos bőví­tésével - egyre magasabb színvonalon teljesíthette közművelő­dési alapfunkcióit: a város ifjúsági és felnőtt lakosságának könyvtári ellátását. Ezt a minőségi fejlesztést a 1970-es évek közepétől egyre inkább korlátozták a mennyiségi tényezők: a nehezülő gazdasági helyzet és az új könyvtárépület szűkössége. Már a beköltözéskor is kicsinek bizonyult az alapterülete, hiszen az országosan előírt normáknak nem felelt meg. 26 000

Next

/
Oldalképek
Tartalom