Dobay Pál: Az Esztergomi erdészet története

'DcpEflV ?cl{ , ; f.- - • . riW^^ssa 5? VÁSO?' '''^vlráK 1 • • .fc5Z":»GröM ; ;)f A" A s erdészet története 2009 DEC 0 1. i AlbiXX , H»i< 'I 1 IM ' ' ' J. Az erdészet jelenlegi területe különböző erdőbirtokosok tulaj do »9 néban volt 1945-ig. Ebből következően eltérő gazdálkodás nyomait látjuk többnyire még egy közságihatáron belül Is. Ezek összevont tárgyalása nem lehetséges. így községhatáronként a legcélszerűbb áttekintenünk az erdéozettörténetileg fontosabb jollegzőket az alábbiak szerint. " : ' ' • ' ítílSr^m ''* ÖMR-'J -.^^(.íuv.ÍJ.! <-< * • \ B a .1 <5 t IIU-^:^! I. Az öregkői erdőtest nagyobb része a Plllemeréti Közalapítványi Erdőgondnoksághoz tartozott 1945-lg« A Magyar Vallás- és Köz­alapítvány életrehivása előtt - tehát a XVIII. század 80-as é­velt megelőző időkben - valószínűleg a klarissza rendi apácák birtoka volt. Itt a közalapítványi erdőkre jellemző, magas szak­mai színvonalon állá erdőgazdálkodásról adhatunk számot. Erről részletesen a szomszédos Pilisszentkereszti erdészet történeté­nek tárgyalásánál olvashatunk* A terület vadászati jogát e pilismarót! erdőgondnok gyakorolta 1945-ig» Egyób említésre méltó mollékhacználat óo legeltetés nem folyt. II. Az öregkői erdőtoot kisebb része. - a Huzalai /ma csehszlovák terület/ volt úrbéres közbir­tokosság /az 1958» évben készült üzemterv szerinti 21-24 tagok és - a Bajéti volt úrbéres közbirtokosság /ez 1958. évbsn készült üzemterv szerinti 25-33» tagok/. tulajdonában állott. Előbbi 1963?ban szűnt meg, amikor a 20.381/ 1963* OEP. sz» leirat - "Kettősblrtokossági egyezmény" jogcímen ­birtokosként 0 Magyar Államot jelölte ki. Utóbbi az erdőkről és ©vadgazdálkodásról szélé 1961. évi VII. törvény végrehajtása során került felszámolásra. Mindkét erdőblrtokosság a közismerten kezdetleges, do akkor általánosan olterjedt módszer szerint gazdálkodott1 - 40 éves korban tarvágás» - felújítás sarjréls - a 20. év körüli fiatalosban egy füst alatt elvégezve a tisztítás és gyérítés - korabeli, de ma rosszízű szakkifejezéssel élve - " át­Mi • • • -TV ífe Í M 'Ví ' v?í. íj« ' - Nif« 'Pl mm ''SMi' jjÉMI •vmm Iii Ül •'mm ; mm

Next

/
Oldalképek
Tartalom