Hídlap, 2011 (9. évfolyam, 1–35. szám)

2011-07-30 / 25. szám

KÖZÖSSÉG Megszűnt a nyomozás a Szent Miklós Alap ügyében Esztergom. A rendőrség megszüntette a többek között Tétényi Éva feljelenté­se nyomán indult nyomozást a Szent Miklós Alap ügyében. A rendőrségi határozat szerint az alapban lévő összeg hitelfedezetként történő használata nem volt bűn- cselekmény, az a testület jóváhagyásával történt. ÚJ HELYEN A SZENTGYÖRGYMEZŐI SZELEKTÍV HULLADÉKSZIGET fS27EM0M»Szentgyörgymező városrészén korábban a Hunyadi utcában működött az Esztergomi Köztisztasági Szolgálta­tó Kft. által kihelye­zett szelektív hul­ladékgyűjtő szi­get. Az Eszköz Kft. a gyűjtőszigetet július 22-ével áthelyezte a szentgyörgymezői Klapka György térre. A városi köztisztasági szolgáltató felhívja a szentgyörgymezői lakosság figyelmét, hogy a következőkben a Klapka téri sze­lektív hulladékgyűjtőt vegyék igénybe. LEÉGETT EGY HÁZ TETSZŐSZER­KEZETE A GALAGONYÁS ÚTON ES27IK0M» Teljesen leégett egy négyla­kásos társasház emeleti lakásának tető- szerkezete múlt kedden este kilenc óra körül Esztergomban, a Galagonyás úton. A tűz villámcsapás miatt keletkezett. Az épületben jelentős az anyagi kár, szemé­lyi sérülés azonban nem történt. FUKUSIMAI DIÁKOK ÉRKEZNEK ESZTERGOMBA ESZTEBCOM, BÓDMEZŐBÍSÍBBELY* Tizenhét japán diák vendégeskedik egy hétig jú­lius végén Hódmezővásárhelyen, majd megtekintik egyebek között Esztergomot is. A negyedévvel ezelőtt történt pusz­tító erejű földrengés és az atomreaktor­baleset hatására teljesen megváltozott a középiskolás diákok élete, a környék su­gárszennyezettsége miatt a nagy hőség ellenére sem nyithatnak ablakot, a ru­hákat is a lakásban kell kiteregetniük. Az iskola udvarára nem mehetnek ki, mert a szennyezett talajt védőfóliával fedték le. A Magyarországra érkező japán diák­csoport tagjai megtekintik Hódmezővá­sárhely és a régió kulturális, természeti értékeit. Megismerik a város szomszéd­ságában fekvő Székkutas igazi falusias légkörét, és ellátogatnak a Balatonhoz is, ahol a kikapcsolódásé lesz a főszerep. A 14 és 17 év közötti gyerekek meglátogat­ják Szeged, Tihany, Esztergom, Visegrád és Budapest főbb nevezetességeit. KÖZÖS TÉR - KÖZÖS ÖRÖKSÉG A VÁR LOVAGTERMÉBEN ESZIEBCOM>Közös tér - Közös örökség címmel és Kárpát-medence megúju­ló öröksége alcímmel nyílt kiállítás a vár lovagtermében a közelmúltban. A ván­dorkiállítás negyedik helyszínére érke­zett, korábban volt Kovászna megyében, Pécsett és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának aulájában is. Sebes­tyén József, a kiállítási kurátora elmondta, hogy a Kárpát-medence épített öröksé­ge pusztul, ezért mindenképpen mente­ni kell. Ennek a mentési munkálatairól ad képi és írott hírt a tárlat. A kiállítás közel hetven épületről ad külső - belső fotók­kal, korabeli rajzokkal, metszetekkel, tör­téneti leírásukkal, térképekkel ismerte­tést. Az épületek felújítási, állagmegőr­zési, fenntartási fázisai, dokumentumai nyomon követhetők a kiállítási tablókon. A tárlat anyagát úgy kell elképzelni, mint a térbe állított könyv lapjait. A kiállítást Csorba László, a Magyar Nemzeti Múze­um igazgatója nyitotta meg. KEMPOTÁBORAFÉJÁBAN ESZEBCOM-KEBTttBOS>Nyolcadik alkalom­mal zajlott egyhetes, bentlakásos kempo karate nyári tábor a Féja Géza Közössé­gi Házban. Negyvenöt fiatal sportoló napi két edzéssel készült az őszi versenyek­re. Piliscsév, Tokod-Üveggyár, Sárisáp, Esztergom-Kertváros sportegyesülete­iből jelen lévők az edzések közötti idők­ben játékokkal, vetélkedőkkel, sakkozás­sal, úszással, asztalitenisszel, olvasással, pihenéssel, beszélgetéssel töltötték el tábori szabadidejüket. Tábor végén öv­vizsgával adtak számot az elméletben ta­nultakról, a gyakorlatban elsajátítottakról. Okit ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI HÁLÓZAT Felnőttképzési nyilvántartási szám' 01-0337*04 Intézmény-akkreditációs (ajstromszám: AL-0010 Uj szakma - Uj esély! • Idegenvezető tanfolyam Párkányi helyszínnel (Kereskedelmi Magánakadémia), magyar OKJ-s végzettséggel! Képzés díja: 130 000 Ft +vizsgadij (39 000 Ft) és tankönyvek. A képzés ideje 12 hónap (heti 3 óra) * Készöljön fel egyszerűen és célirányosan a KltSX szakmai nyelvvizsgájára! A felkészítő tanfolyamok augusztusban indulnak 15,30, 60 órában! Az órákat tapasztalt KITEX vizsgafelkészítésben jártas tanárok tartják! Jelentkezzen e-mailen, telefonon vagy személyesen a képviseleten! Kamatmentes részletfizetési lehetőségek! cím 2500 Esztergom Bánom! lakótelep 36 tel (06 30) 20 220-2915 e-mail esztergom@kit hu web www.kit.hu ESZTERGOMBAN A DUNA PARTON új építésű, panorámás, energia takarékos geotermikus fűtésű-hűtésű, Igen jól szigetelt családi ház ÉRDEKLŐDNI: 0630/9529-580 IX ÉVFOLYAM / 25. SZÁM / 2011. JÚLIUS 30. > hidlap.net

Next

/
Oldalképek
Tartalom