Hídlap, 2010 (8. évfolyam, 26–47. szám)

2010-10-09 / 37. szám

címlapon Tétényi Éva, Esztergom új polgármestere lasztási csalással érték el, bűnben fogant hatalomszerzés történt Esztergomban" - áll a beadványban, amelyet Meggyes Tamás kivételével valamennyi fideszes képviselő, valamint a független Petróczy Gyula is aláírt. (Lapzártánkkor derült ki, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Te­rületi Választási Bizottság a fellebbezést elutasította - a szerk.) Akadtak egyéb súrlódások is a héten: Tétényi Éva egyelőre nem tudta elfoglal­ni polgármesteri irodáját, ezt blogjában sérelmezte is. Meggyes Tamás utóbbival kapcsolatban közölte: a törvény nyolc na­pot ír elő az átadásra, ezt a határidőt ter­mészetesen tiszteletben tartja. Az elképzelésekről, tervekről minden­estre jövő héten - amikorra várhatóan leg­alább nagyobb körvonalakban tisztázód­nak az érintettek elképzelései, illetve meg­történik az átadás-átvétel - szeretnénk kikérni Tétényi Éva polgármester, és a Fi­desz frakció vezetőjének véleményét is. Nem volt nagy a tét? A múlt vasárnap zajlott önkormányzati vá­lasztásokon a szavazásra jogosult állam­polgároknak mindössze 46,53 százaléka jelent meg, amely ugyan messze elmarad a tavaszi országgyűlési választások első fordulójában teljesült 64,37 százalékos részvételi aránytól, a rendszerváltás óta el­telt idők helyhatósági választásainak tör­ténetében 2002 és 2006 után a harmadik legaktívabb választói magatartást jelenti. Politológusok szerint az magyarázhat­ja a viszonylag alacsony részvételi arányt, hogy kisebb volt a tét, mint tavasszal. Manchin Róbert, a Gallup Intézet európai igazgatója a Hír Televízió műsorában azt mondta, hogy az ország legtöbb pont­ján most kevésbé éles a küzdelem, a fővá­rosban például sokak számára úgy tűnt, hogy már lejátszott a küzdelem, ugyan­akkor azokon a helyeken, ahol nagy volt a tét, például az ország északkeleti csücs­kében, 50 százalék fölöttiek voltak a rész­vétel arányok. Bordás Vilmos, az Országos Választási Bizottság (OVB) elnöke az előzetes ered­ményekről szóló vasárnapi sajtótájékoz­tatón elmondta, hogy zavartalanul zaj­lott a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása. A rendkívü­li események lényegesen nem zavarták a választás törvényes lebonyolítását, 19 órakor rendben elindult a szavazatokat összesítő tájékoztató rendszer, és min­denki nyomon követhette az eredmé­nyek alakulását. Narancssárga ország A Fidesz-KDNP kormányszövetség ta­vasszal elnyert kétharmados támogatott­sága után papírforma szerinti végered­ményt hoztak a megyei listás választások. A megyei közgyűlésekben és Budapes­ten is tarolt a Fidesz-KDNP, a 424 köz­gyűlési mandátumból 261 -et nyertek el, a Magyar Szocialista Párt 89, a Jobbik 61, a Lehet Más a Politika 5, egyéb civil szer­vezetek pedig 8 képviselőt küldhetnek a megyei önkormányzatokba. Magyarország 3 176 települése közül 596-ot kormánypárti polgármester vezet a következő négy évben, a szocialista párt polgármesterjelöltjei 49 helyen arattak győzelmet, három településen Jobbikos, egy helyen peddig LMP-s jelölt győzött. Tizenhárom településen időközi pol­gármester-választást kell tartani, mivel a szavazatok száz százalékának feldolgozá­sa után ennyi településen alakult ki szava­zategyenlőség vasárnap ajelöltek között. A szavazókörökből érkező jegyzőköny­vek feldolgozása után szavazategyenlő­ség alakult ki a polgármesterjelöltek kö­zött a Békés megyei Dombiratoson és Köröstarcsán, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tiszavalkon, a Somogy megyei Libickozma és Varászló településen, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtele­ken, a Tolna megyei Grábócon, a Vas me­gyei Iklanberényben és Orfalun, valamint a Zala megyei Bödeháza, Csődé, Dobri és Zalaszántó településen. Budapesten a rendszerváltozás óta el­telt húsz esztendőben először szintén a Fidesz-KDNP nyerte meg a főpolgármes­teri széket Tarlós István személyében. A magát négy éve már megmérettető, de Meggyes Tamás tíz éven keresztül vezette Esztergomot akkor Demszky Gáborral szemben alul maradt politikus ezúttal a szavazatok 53,37 százalékának megszerzésével ara­tott magabiztos győzelmet. A szocialista színekben induló Horváth Csaba 29,47, az LMP-s Jávor Benedek 9,89, a jobbikos Staudt Gábor pedig 9,89 százalékos tá­mogatást kapott. Fideszes többség a megyében A kormányváltást követően módo­sított választási törvény értelmében Komárom-Esztergom megye önkor­mányzatába tizenöt képviselőt küld­hetnek a szavazópolgárok a pártok és szervezetek által felállított listá­ról. Az október harmadiki voksok a Fidesz-KDNP számára kilenc, a Ma­gyar Szocialista Párt számára négy, a Jobbik számára pedig kettő mandá­tumot jelentettek. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés összetétele Dr. Balogh Zoltán László Fidesz-KDNP Dr. Udvardi Erzsébet Fidesz-KDNP Knapp János Pál Fidesz-KDNP Kovács Attila Fidesz-KDNP Nagy Sándor Fidesz-KDNP Popovics György Fidesz-KDNP Simon Géza Fidesz-KDNP Or. Szabó Gábor Fidesz-KDNP Túri Bálint Fidesz-KDNP Michl Miklós JOBBIK Zentai-Plajner Zsolt JOBBIK Szaniszló Zoltán MSZP Székely Antal MSZP Ujházy Emil MSZP Winkfein Csaba MSZP hidlap.net hídlap 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom