Hídlap, 2010 (8. évfolyam, 26–47. szám)

2010-10-09 / 37. szám

címlapon A főváros 33 fős közgyűléséből 17 he­lyet foglalhatnak el a kormányszövetség képviselői, az MSZP 10, a Jobbik és az LMP pedig 3-3 mandátumot szerzett. Budapest 23 kerülete közül 19-ben szin­tén fölényes Fidesz-KDNP győzelem szüle­tett. A polgármesterek többsége szintén a Fidesz-KDNP jelöltjei közül került ki. A 13. kerületben a szocialista Tóth Józsefet im­már ötödik alkalommal választották meg polgármesternek, a 19. kerületben Gajda Péter (MSZP), a 20. kerületben Szaba­dos Ákos (MSZP), a 23. kerületben pedig Geiger Ferenc (Civil Egyesület) győzött. így értékeltek a pártok Vasárnap este, a nem hivatalos eredmé­nyek ismeretében minden párt képvise­lője megszólalt. Orbán Viktor miniszter- elnök értékelésében kifejtette, hogy húsz évvel ezelőtt a magyarok egységesek vol­tak abban, hogy mit nem akarnak, de húsz éven keresztül nem tudtak megegyezésre jutni abban, hogy mit akarnak.„Flúsz éven át csak vitatkozni tudtunk, hogy hogyan akarunk élni" - fogalmazott, majd hozzá­tette, hogy a vita vasárnap este nyugvó­pontra jutott, és ezt a sikert „mi, magya­rok magunk teremtettük meg a magunk számára. Áprilisban a magyarok úgy dön­töttek, hogy kormányváltás kell, vasár­nap pedig azt nyilvánították ki, hogy he­lyes irányba fordult az ország szekere". A fővárosi eredményekről Orbán Viktor úgy vélekedett, hogy Budapest az elmúlt húsz évben mindig vitában állt az ország többi részével,„mától ismét Budapest a nemzet fővárosa"- mondta a miniszterelnök. Mesterházy Attila, az MSZP elnöke va­sárnap esti értékelésében leszögezte, hogy pártja a vártnál jobb eredményt ért el az önkormányzati választáson. Mint 6 hídlap mondta, a választás bebizonyította, hogy az MSZP az ellensúly a politikai közélet­ben, hogy az MSZP az ország második legerősebb pártja és az ellenzék legerő­sebb pártja. A párt kampányfőnöke sze­rint lelepleződött az a hazugság, hogy ta­vasszal fülkeforradalom lett volna az or­szágban. Nincs és nem is volt. - mondta SzanyiTibor, miközben kilátásba helyezte, hogy Budapesten az MSZP kőkemény el­lenzék lesz. A Jobbiknak nem sikerült felülmúlnia a várakozásokat, de nem is maradt el azok­tól, a párt a papírformának, az elvárások­nak megfelelően szerepelt - értékelte az önkormányzati választást Vona Gábor. A pártelnököt azután kérdezte az MTI, hogy sajtótájékoztatóján hatalmas előrelépés­nek nevezte a Jobbik eredményét, noha az elmúlt hetekben a párt vezetői a második hely megszerzését, az MSZP megelőzé­sét nevezték céljuknak, s ez nem sikerült. Vona Gábor kifejtette, hogy a szocialistá­kat segítette beágyazottságuk, hogy kép­viselői legalább húsz éve jelen vannak az önkormányzatokban, valamint az LMP vi­déki „szétesése" is, ezt figyelembe véve pe­dig nincs okuk a csalódottságra. Az elnök sikerként könyvelte el, hogy pártja olyan pozíciókat szerzett a képviselő-testületek­ben és a megyei közgyűlésekben, ame­lyek révén négy év múlva jobb eséllyel in­dulhatnak a helyhatósági választásokon. Ahogy az elemző látja Tarolt a Fidesz, a tavaszi választásokhoz képest javított az MSZP, és rontott a Job­bik, illetve az LMP a megyei közgyűlések­ben, a civilek pedig szinte teljesen eltűn­tek - olvasható a Policy Agenda elem­zésében. Az elemzők az október 3-ai közgyűlési választások eredményeit ha­sonlították össze a tavaszi voksolással. A Policy Agenda szerint a tavaszi számok azt mutatták, hogy ha nem történik válto­zás a választói preferenciákban, a Fidesz 255 közgyűlési mandátumot, az MSZP 77- et, a Jobbik 75-öt, az LMP 17-et szerezhet. A vasárnapi eredmények a győztes tekin­tetében igazolták a várakozásokat. A Fidesz-KDNP 261 képviselői helyhez jutott, amely 2,3 százalékkal jobb, mint a tavaszi eredmények alapján számolt adat. Ez tehát azt igazolja, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség valóban története legna­gyobb választási sikerét érte el. Tavaszi eredményeihez viszonyítva az MSZP 15,6 százalékkal több, azaz 89 kép­viselői helyet tudott megszerezni, a parla­menti választások alapján remélt helyek­nél 19 százalékkal kevesebbet gyűjtő Job­bik támogatottsága jócskán távolodott a szocialistáktól,a Jobbika vártnál kevesebb, 61 jelöltet küldhetett a közgyűlésekbe. Október 3-a legnagyobb vesztese az LMP, amely alig tudott megyei közgyűlési listákat állítani, és mindössze öt mandá­tumot nyertek, ebből hármat Budapes­ten. A Jobbik támogatottsága jelentősen csökkent a tavaszi parlamenti választá­sokhoz képest. A párt a Fidesz kormányra kerülése óta „keresi a hangját", a jelenlegi bizakodóbb közhangulat miatt negatív üzenetei ősszel kevésbé találkoztak a vá­lasztók érzelmeivel, mint tavasszal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom