Hídlap, 2009 (7. évfolyam, 27–51. szám)

2009-10-03 / 39. szám

esztergom Civil összefogással épült az új helio-kronométer a Szent Tamás-hegyen Elkészült az ország legnagyobb napórája Pöltl Zoltán A fenti kijelentés nem túlzás, Eszter­gom újabb rekorddal büszkélkedhet, a Jócsik Lajos-díjas, 85 éves Klotz József jóvoltából. A mester irányításával a hé­ten fejeződött be a Szent Tamás-hegy városra néző szerpentinjén elhelyezett hatalmas„napsárga"színű óramű építé­se. Esztergom polihisztora ezzel a tizen­kettedik napóráját készítette el. U j napórával gazdagodott Eszter­gom. A négy méter átmérőjű „helio- kronométer" egyben az ország legna­gyobb ilyen időmérő eszköze, melyet a korábban több hasonlót alkotó Klotz Jó­zsef tervei alapján és irányításával készí­tettek, illetve helyeztek el szakemberek. Az esztergomi polihisztor számos tudo­mányágban, így egyebek között termé­szettudományokban is szaktekintélynek számít. Az új, esztergomi napóra törté­nete tavaly indult, amikor a város Jócsik Lajos-díjjal ismerte el Klotz József mun­kásságát. Akkor Petróczy Gyula és Ivanov Mihály képviselő terjesztette a képviselő- testület elé a javaslatot, hogy a szanálásra ítélt Zöldház délkeleti homlokzatán lévő Klotz-féle napóra helyett egy új épüljön. Mivel a Szent Tamás-hegy városra néző részét nemrég újították fel, a városvezetés úgy döntött, hogy itt, a szintén délkeletre néző szerpentin falánál legyen az alkotás. Petróczy Gyula képviselő elvállalta, hogy az ügyben koordinátor és főszervező le­gyen, mögé és persze Klotz József mögé állt a Szentgyörgymezői Kertbarátkor, mint fő patrónus. A tervezést követően nemrég kezdődtek meg a munkálatok, felállványozták a Szent Tamás-hegy em­lített részét, és megindult az új napóra építése. Ennek során azonban számos probléma merült fel, de a szakemberek, a mester segítségével úrrá lettek a nehéz­ségeken. 200 darab falba fúrt lyukkal si­került megoldani, hogy a napóra feliratai impozánsan kerüljenek fel, 20 centimé­ter mélyre való besüllyesztéssel pedig a megfelelő szögbe tudták rakni a 160 cen­timéteres rozsdamentes kóracél mutatót. Ezen felül kiküszöbölték azt a problémát is, hogy a szerpentin fala nem függőleges, holott a napóráknál a horizontális-verti­kális síkokra való elhelyezés alapfeltétel. Külön figyelmet érdemelnek a napóra fel­iratai is: fölül a NIHIL EGO SINE SOLE, va­gyis a „Semmi sem vagyok a Nap nélkül" és alul a NIHIL TU SINE DEO, vagyis„Sem- mi sem vagy Isten nélkül" latin mondatok. Az óramű napsárga színű kerek lapját ala­pozó festés után, három rétegben színez­ték homlokzatfestékkel. A téli időszámítás arab óraszámait alumíniumból készítet­ték, ezek 8 órától 5 óráig mutatják az időt. A nyári időszámítás római óraszámai vö­rösrézből készültek, ezek IX órától VI óráig jelzik az időt. A napóra használatához tudni kell, hogy a földi órák itt a közép-európai időt mu­tatják, illetve, hogy mivel Esztergom a 18° 47' hosszúsági körön fekszik, ezért a közép-európai időhöz képest 15 perces különbség tapasztalható. Klotz József ezt az eltérést figyelembe véve állította be a napórát, a differencia az év napjain a földi órákhoz viszonyítva +1 és +16, valamint -1 és -14 perc között változik. A középidő és a szoláris idő négy napon (április 15-én, jú­nius 14-én, szeptember elsején és decem­ber 25-én) azonban teljes egyezést mutat. Ezeken a napokon a mutató árnyéka pon­tosan az óravonalak közepére kerül. A Klotz József által tervezett új helio-kronométer megépítését az esztergomi ön- kormányzat, a Szentgyörgymezői Kertbarátkor, a Kovácsi-Szent Lázár Alapítvány, a Szentgyörgymezőért Alapítvány is támogatta. Az építést pénzzel és munkával segítette az Axum Kft., Argyelán József, Bádi Jánosné, Dinnyés Mihály, Dunai Lász­ló, Dunai Gábor, Kis Szőlgyémi József, Könözsi Béla, Major László, Magyar József, Petróczy Gyula, Speck János és Tóth Szálkái Zoltán. ÉTTEREM^PIZZÉRIA Szeptember 28-tól 11.30-tól 15.00-ig kétfogásos napi ajánlattal várjuk vendégeinket! A menü ára: 980Ft. 2500, Esztergom, Lőrinc u. 5. tel: 06-33/312-667 info@rizzo.hu , rizzo.hu; rizzopizza.hu JA híHIan hidlap.net

Next

/
Oldalképek
Tartalom