Hídlap, 2007. június (5. évfolyam, 106–126. szám)

2007-06-02 / 107. szám

HÍDLAP • 2007. június 2., szombat www.istergranum.hu Gombával pusztítanák a kullancsokat Már csak gyártóra vár egy magyar vegyszermentes találmány Pályázati pénzből adnak ki lemezt A legjobb huszonötbe került az esztergomi együttes Két magyar kutató egy olyan kullancsirtó szert fejlesztett ki, amely természetes módon, egy mikroszkopikus gombafaj segítségével pusztítaná a vérszívókat. A baj csak az, hogy bár az oldat lényegében készen van, a kockázat miatt senki nem vál­lalkozik a gyártására. Márpedig idén nyáron nagyjából ötször annyi kullancs les áldozatára az enyhe tél miatt, mint tavaly. Unalomig ismételgetjük minden év­ben, hogy a kullancsok milyen veszé­lyes betegségek terjesztői lehetnek, és hogy miképpen védekezhetünk elle­nük, de ezek között leginkább csak az oltásokra, megfelelő öltözékre, riasztó spray-kre és az eltávolítás módszereire helyeződik a hangsúly. Mennyivel egy­szerűbb lenne »a dolog, ha miként a szúnyogokat, úgy a kullancsokat is meg lehetne gyéríteni az erdőkben, nyaralóhelyeken, kertekben. Mindez­■Bna idáig azonban nem létezik olyan hiva­talosan engedélyezett, hatékony szer, amelyet környezeti károkozás nélkül kifejezetten ezen állatfaj elpusztítására lehetne használni. Két magyar kutató csaknem egy évtizede folytat ez irányú kísérleteket és mára birtokukban van egy olyan vegyszermentes gombaol­dat, ami állítólag garantáltan elpusztít­ja a hazánkban honos vérszívókat és hatékonyan hosszabb időre távol is tartja őket a kezelt területekről. Nincs vese, gyermek Axióma önnön toliamból, idézem: „mindig van lejjebb”. Óh, nem, nem a rendőrségre vagy a kormánytisztviselők mentális, az ország gazdasá­gi állapotára gondolok. Hanem, hogy Hollandiában használt, ám újra­hasznosító emberi veséért indul televíziós vetélkedő, hát hajrá, győz­zön a jobb. Vagy a bal. Hiszen a vese páros szerv. Tegnapelőtt röppent fel a botrányhír, miszerint ebben a hónapban (júniusban) kerül adásba, ahogy írta az internetes forrásom, (a jelzőjükre csak helyeslőén bólo­gatni tudok) egy „szó szerint és átvitt értelemben is beteg valóság- show: hárman várnak transzplantációra, de csak egyikük kapja meg a vesét”. Jaj. A világ - most már tényleg nincs jobb jelzőm nekem sem - szar. És, úgy tűnik, ebbéli állapotát nagyon is élvezi, és mintha annak örülne, nem mintha: annak örül, ha beléje mélyed, süllyed rendesen. A nálunk is sugárzott Big Brothert - amiben Éva élő lepedőmutatvá­nyát vagy Zsanett zárt borsodi t-betűjét élvezhette a Mónika show-n szocializálódott nép - jegyző holland Endemol cég gondolta felülírni a televíziózás szabályait. Közbevetőleg: íme, a példa, hogy nem minden vacakság a tengerentúlról hajózik be, vagyis hát hogy alulmúlni a vén kontinensen is tudnak. Sőt: itt tudnak igazán, bólogatnak az öreg belga pedofilok pajkosan, mert a dekadencia, vagy mi, itt tenyészik rendesen. Vagy akarom mondani, mondják a liberális gondolkodású hollandusok, akik szerint a könnyedebb kábítószerek használata nem képez erkölcsi kérdést, legfeljebb anyagit, ha meg akarják szívni, szívják meg. Na, a lényeg a lényeg: a De grote donor show (azaz: A nagy donor-show) olyan műsor (?), amiben három szerencsétlen (kritikus állapotú vese­elégtelenségben szenvedő) alany kvíz-kérdésekre felelget, igyekszik a nézők szimpátiáját elnyerni, hogy övé lehessen a csak Lisaként ismert 37 éves haldokló nő szerve. A végső döntés - természetesen (?) - a „halálraítélté”, de, még egyszer hangsúlyoznám, döntését alapvetően a közönség határozza meg, tessék telefonálni, esemest írni, és biztosan lehet nyerni valami utazást (a Gyilkos-tóhoz, haha), vagy autót (halot­tas kocsit). Gondolom én. S aki azt hiszi, hogy ohó, persze, az erjedt Nyugaton lehetséges az ilyesmi, szittya rónánkon nem, eszébe idéz­ném, hogy három-négy évvel ezelőtt a valóság-show-k létezéséről mit se tudtunk, esetleg azt hittük, olyan, mint a Szomszédok, aztán, tessék. Amikor serdülőkoromban szájtátva bámultam a Menekülő ember című Arnold Schwarzenegger-videót, amiben az államilag szelektált rend- szerellenes versenyzők (lásd: tavaly őszi hazai felvonulók) élethalál­harcot vívnak üldözőikkel egyenes adásban, abban a hiszemben leledz- tem, ez csupán a fantázia műve. Tévedtem. Nem kell sokat várni, és élőben közvetítik majd a kivégzéseket, valamelyik ázsiai országból, mert nálunk (meg az unióban) tilos. Ámbátor el tudom képzelni azt is könnyűszerrel, hogy jól fésült vállalkozók illegális és tréfás likvidáló show-kat szerveznek, Szorít a kötél, vagy Micsoda fejetlenség címmel. De ne rohadjunk előre. Nézzünk vesét. Ha mese (már) nincs. Hazánkban 42 féle kullancs él, ezekből mintegy tucatnyi jelent veszélyt az em­berre Lyme-kór és agyvelőgyulladás fer­tőzés szempontjából. A kullancs rendkí­vül szapora állat, egy nőstény 5-6 ezer petét is képes lerakni, és minden tizedik vérszívó fertőzhet. Kapiller Zoltán, a Kullancsszövetség elnöke, aki maga is részt vett ebben a kutatási projektben, kérdésünkre kifej­tette: a szer ma még nem rendelkezik engedélyekkel, ehhez ugyanis egy olyan tőkeerős gyártóra lenne szükség, aki nem fél a megtérülési kockázattól. Bizonytalan kimenetelű, költséges el­járásokra azonban nagyon kevesen vál­lalkoznak. Másrészt a szakértő szerint nem ismert, nem számítható ki még teljesen a szer ökoszisztémára gyako­rolt hatása, mivel aránylag kis terüle­ten tesztelték, előfordulhat, 'hogy hosz- szú távon más rovarokra, a tápláléklán­con keresztül pedig nagyobb állatokra is veszélyt jelenthet, ezért vizsgálatok sora vár még a szerre alkalmazás előtt. Bár az USA-ban, Franciaországban, Angliában már használnak azonos szisztémán alapuló oldatokat, az ottani tapasztalatok nem ültethetők át egy az egyben a hazai eltérő viszonyokra. A kutatók viszont biztosak benne, hogy a beteg kullancsokból izolált gombafaj kizárólag a vérszívókat pusztítja el - 90 százalékos hatékonysággal -, egyéb fajokra nem hat. • Szabó Hajnal Egészségvonat Június 8-án, pénteken délelőtt tíz óra­kor érkezik Tatabányára az Egészségvo­nat és három napig tartózkodik majd az állomáson. A vonaton többfajta egész­ségügyi mérésre lesz lehetőség, az ér­deklődők bejárhatják a szerelvényt, megismerkedhetnek a különböző beteg­ségekkel és megelőzésük lehetőségeivel. Megemlékezés Taton Az első világháború áldozataira és a trianoni békediktátumra emlékeznek Táton a Hősök szobránál, június 4-én, hétfőn este hét órakor. Az eseményen beszédet mondta Nagy Tibor, Ebed, va­lamint Szenes Lajos, Tát polgármestere és Pungumé Császár Judit történész. Folytatás az 1. oldalról A szakmai zsűri a bruttó hétmillió fo­rintos keretösszeget huszonöt pályázó kö­zött osztotta ki, köztük van az esztergomi streetfolkjazz zenekar, a Club Era is. A 2002-ben megalakult esztergomi formációt Esztergomban és környékén már nem kell bemutatni. Különböző né­pek bújnak a hangokba, Rajistántól a kelta földeken át, megjárva Moldvát jut­hatunk Ausztráliáig, de alapvetően a ma­gyar zenei világot felvonultató habitus­sal. Az esztergomi Bazilikánál utcazené­szekből alakult, világzenét játszó Club Era hetenként koncertezik, de vendég­ként felléptek már Szlovákiában, Fran­ciaországban, és Németországban is. • P. K. Pilisi Lovas Napok Piliscsabán Középpontban a lovasterápia Két civil szervezet összefogásával idén először rendezik meg Piliscsabán a Pilisi Lovas Napokat. A június 8-tól 10-ig tartó rendezvény célja, hogy a lovasiskolák növendékei , tagjai meg­mutathassák tudásukat, felhívják a fi­gyelmet a lovasterápia jelentőségére és a régióból érkező lóbarátok tapasz­talatot gyűjthessenek és kapcsolatba léphessenek egymással. A lovassportot népszerűsítését célul kitűző rendezvény a Piliscsabai Cser­készetet és Lovassportot Támogató Egyesület, illetve a Berek Lovassport Egyesület együttműködésének köszön­hetően jött létre, a programok nagy ré­sze is a Berek, illetve a Cserkész lovar­dában zajlik majd. Péntek délután 17 órakor lovas fotókból és grafikákból összeállított kiállítás nyílik az Uradal­mi házban, a Ward Mária iskolában pe­dig hat órától táncházzal alapozzák meg a hétvége hangulatát. A szombati ünnepélyes megnyitót követően reggel 9-től díjugrató verseny, natural riding bemutató, íjász és díjlovagló verseny, illetve bemutatók sora követi egymást, este pedig táncház és lovasbál zárja a napot. Vasárnap hasonlóképpen folyta­tódik a program: távlovaglással, terápi­ás versennyel, lovasíjász bemutatóval és pünkösdi király választással. A po­rondon kívül egész hétvégén kézműves bemutatók zajlanak természetesen a lóhoz kapcsolódóan, így lesz lószőrék- szerkészítés, patkolás, bőrdíszműves­ség, a gyerekeknek játszóház és állatsi- mogatás. A részletes program a www. pilisiIovasnapok.extra.hu honlapon is olvasható. • Sz. H. Baby Club Foglalkoztatóház Családi napközi Egész napos gyermekfelügyelet egész évben vagy az óvodai szünet idejére Angol, német nyelvi és zenei foglalkozások Születésnapi bulik szervezése Nyitva: hétfő-péntek 7.30 - 18.00 Szombaton bérleti lehetőség Jelentkezni, érdeklődni: Személyesen: Esztergom, Rákóczi tér 2-4. Telefonon: (30) 26-26-181 Allatpark épülhet Pilisszentléleken A falusi turizmus fejlesztésében látják a jövőt A festői szépségű völgyben elnyúló Pilisszentléleken hamarosan megkez­dődik a csatornaépítés, néhány év múl­va játszótér épül, és nemrég megszüle­tett az őshonos magyar növényeket és állatokat bemutató park ötlete is. Az el­képzelésekről Szalma László önkor­mányzati képviselőt kérdeztük. A közigazgatásilag Esztergomhoz tartozó, rendkívüli természeti adottsá­gokkal rendelkező Pilisszentlélek ide­genforgalmi szempontból kihasználat­lan, így helyben kevés a munkalehető­ség is. Bár az elmúlt években komoly infrastrukturális fejlesztések zajlottak, korszerűsítették az áramellátást, utakat burkoltak le és az elvándorlás megelő­zése érdekében kedvező árú építési tel­keket alakítottak ki, azonban a falusi tu­rizmus fejlődését megalapozó attrakció még hiányzik. Szalma László önkor­mányzati képviselőnek régóta dédelge­tett álma, hogy a községet övező földte­rületek, esetleg erdőrészek bevonásával egy, a turisták érdeklődésére is számot tartó, a helyieknek munkát biztosító be­mutató-oktató állatparkot alakítanának ki, ahol a falu hajdani gazdálkodását mutatnák be legelőkkel, szántókkal, ős­honos kultúrnövényekkel és állatokkal. A képviselő lapunknak elmondta, hogy az ötletet Meggyes Tamás polgármester és a képviselő-testület is támogatja, folynak az előkészületek, de a részletek még nem ismertek. A hosszabb idő alatt, esetleg szakaszosan megvalósítha­tó beruházás önkormányzati, és pályá­zati forrást is igényel majd, de minde­nek előtt a telektulajdonosokkal kell megegyezni. Szalma László utóbbival kapcsolatban elmondta: a községet egy­kor eltartó mezőgazdasági területek ma parlagon hevernek, és valószínűleg a fi­atal generáció nem is kívánná művelés alá vonni azokat. Bár a most elfogadott telekadó-rendelet szerint, mint beépítési tilalom alól nemrég kivont területként, ebben az évben még nem kellene fizet­niük a tulajdonosoknak, mégis igen so­kan jelezték, hogy lemondanának tel­kükről az önkormányzat javára - tette hozzá a képviselő. Pilisszentlélek képviselője a „minta­gazdaságon” kívül egyéb fejlesztések­ről is beszámolt: hamarosan elkezdő­dik a község szennyvízcsatorna-háló­zatának kiépítése, amely elengedhetet­len az idegenforgalmi célok megvaló­sításához. A játszótér-építési program értelmében 2008-ban korszerű, uniós szabványoknak megfelelő játszó- és pihenőpark épül a településen, és ha­marosan kialakítják a tűzifa-forgalma­zásból élők számára a fűrészkertet is. • G. É.

Next

/
Oldalképek
Tartalom