Hídlap, 2007. április (5. évfolyam, 64–83. szám)

2007-04-11 / 70. szám

6 HÍDLAP • 2007. április 11., szerda www.istergranum.hu Közös testületi ülést tartott Vác és Ipolyság Tisztelgés a költő előtt Ma ünnepeljük a Magyar Költészet Napját Két apropója is volt annak, amiért Ipolyság polgármestere közös plenáris ülést kezdeményezett nemrégiben Vác­cal: egyrészt megemlékeztek testvér- városi együttműködésük harmadik év­fordulójáról és kiértékelték az eddigi közös eredményeket, másrészt a vá­lasztások után újjáalakult testületek is megismerkedhettek egymással. A csütörtökön tartott váci ünnepi ülésen, ahol két további testvérváros: Ipolytölgyes és Dubnica, illetve a szlo­vák nagykövetség is képviseltette ma­gát, a polgármesterek bemutatták a két város új testületének tagjait, összefog­lalták a korábbi évek gyümölcsöző együttműködésének eredményeit, vala­mint bemutatkozott a váci szlovák ki­sebbségi önkormányzat és Dubnica új polgármestere, Jozef Gasparik is, aki megerősítette, hogy elődjéhez hasonló­an folytatja a két várossal való együtt­működést. Ezt a hármas összefogást az­tán emléklap aláírásával is szentesítet­tek az ülés során - tudtuk meg Lőwy Jánostól, Ipolyság polgármesterétől, aki elmondta azt is: a találkozó hivata­los részét követően a képviselők meg­tekinthették Vác új főterét, és részt vet­tek egy borkóstolón is. A közös ülésen nem került szóba az ipolysági és a váci kórház együttműködésének ügye, ami­vel kapcsolatban évek óta nincs érdemi előrelépés. A két önkormányzat, illetve kórház nagyjából három éve döntött ar­ról, hogy az ipolysági intézmény mel­lett egy új, krónikus rehabilitációs, pszichiátriai profilú létesítmény épül fel, amelynek szolgáltatásait magyaror­szági betegek is igénybe vehetnék. • Sz. H. Trafipax információk Komárom-Esztergom megyében 2007. április 11. Tatabánya Rákóczi út, Szvatopluk út, Környei út, Környe, Várgesztes Bábolna területe Dorog, Máriahalom, Úny, Dág, Sárisáp, Tokod területén Esztergom, Esztergom-Kertv. területén 11., 111., 117., 1117. sz. főutakon, 1111. sz. úton Tatabánya Gerecse út, Hadsereg út, Szvatopluk út, Rákóczi út, Környei út, Sárberki út Tatabánya Rákóczi út, Szvatopluk út, Környei út, Környe, Várgesztes Oroszlány, Táncsics M. utca - Kecskédi utca - Dózsa Gy. utca, Rákóczi út, Arany utca Tata, Kocsi út, Kakas utca - Baji út, Agostyáni út - Almási út, Május 1. út Tatabánya Baross út, Győri út, 1. sz. főút Felsőgalla Tatabánya Rákóczi út, Szvatopluk út, Környei út, Környe, Várgesztes 04.00- 06,00 óra 06.00- 18,00 óra 06.00- 14,00 óra 07.00- 19,00 óra 07.00- 19,00 óra 08.00- 18,00 óra 07.00- 19,00 óra 09.00- 23,00 óra 19.00- 07,00 óra 20.00- 23,00 óra Régiószerte előadásokkal, felolvasá­sokkal emlékeznek ma a magyar iroda­lom egyik legnagyobb alakjára, József Attilára. Április 11-e - a költő születé­sének napja - ugyanis 1964 óta a Ma­gyar Költészet Napja is egyben. Ma is, mint ahogy minden évben ilyenkor, előadásokkal, felolvasások­kal és versmondó versenyekkel tiszte­legnek a magyar irodalom egyik legna­gyobb alakja előtt. József Attila élet­műve szerves része a magyar kultúrá­nak, verseinek többsége semmit nem vesztett modernségéből, erejéből. A 20. század egyik legjelentősebb költő­jének tekinthető, költészete nemcsak saját kora, hanem az egész század alapkérdéseit felölelte. Élete és halála is tele volt szenvedéssel és tragédiával, máig vitatott, hogy 1937. december 3-án a szárszói állomáson bekövetke­zett halála véletlen baleset, vagy szán­dékos öngyilkosság volt-e. József Atti­la munkássága csak halála után nyerte el méltó elismerését. Szelleme, költészetének ereje a mai napig él, elsősorban műveiben. Erre emlékeznek ma számos községben és városban. Tatabányán és Szentendrén már a múlt hét folyamán számos ver­senyt és rendhagyó költőpárbajt is ren­deztek. Utóbbi városban még csütörtö­kön is folytatódik a költészet napi program. A városháza dísztermében felolvasó estet rendeznek este hat órá­tól. Kismaroson a Művelődési Köz­pontban reggel kilenc órától emlékez­nek a költőre az iskolások, míg Vácon a Madách Imre Művelődési Központ­ban nyílik este kiállítás, és csak néhány programot említettünk a teljesség igé­nye nélkül. Bár hivatalosan József Attila szüle­tésnapját tartjuk a Költészet Napjá­nak, Márai Sándor is e napon szüle­tett 1900-ban. • -i -A Hídműhely Szimpózium Visegrádon­Harmadik alkalommal tartanak kon­ferenciát a magyar-szlovák határhidak témájában ezúttal Visegrádon, a Thermál Hotelben, április 12-én és 13-án. A Hídműhely Szimpóziumnak legutóbb Esztergom és Párkány adott helyet 2005-ben. A fórum első napján ezúttal olyan témákat járnak körbe a szakértő előadók, mint a magyar-szlo­vák útügyi együttműködés elmúlt 10 éve és a jövőbeni fejlesztések, a meg­lévő hidakon elvégzendő feladatok, a gútai Kis-Duna híd és a komáromi híd felújítása. A rendezvény második nap­ja az Ipoly-hidak történelmi áttekinté­sével kezdődik, majd előadás hangzik el a Nógrádszakál-Rárós és a Szé- csény-Pöstyénpuszta közti átkelők megvalósításának lehetőségéről, amit a Helemba-Ipolydamásd és Vámosmi- kola-Ipolypásztó közé tervezett hidak­ról szóló beszámoló követ. Végül a Ko­máromnál tervezett új Duna-híd tervezé­sei munkálatairól esik szó, majd a római kori hidakról szóló történelmi előadás zárja a magyar és szlovák szakemberek részvételével zajló konferenciát, mely­nek kezdete előtt a résztvevők a visegrá­di királyi palotában is tehetnek egy sétát. • Sz. H. PROGRAMOK Kiállítás Verőcén a Gorka Házban nyílik meg Nagy Attila szobrászművész kiállítá­sa április 21-én, délután három óra­kor. A művész Hódmezővásárhelyen született, de élete a Dunakanyarhoz is kötődik, az év egy részét Nagyma­roson tölti. Grafikáit és kisplasztiká­it június 3-ig láthatja a közönség. Ady-est Zágrádi Szabolcs színművész Ady- estjére várják az érdeklődőket Le­ányfalun a Faluházba április 11- én, szerdán este hat órától. Ekkor nyílik meg a Petőfi Irodalmi Mú­zeum fotókiállítása is Adyról és Móriczról. A NAP VICCE A férfi felvételre jelentkezik a hadi­flottához, hát megkérdezik tőle:- Úszni tud?- Miért? Hajó nincs? MOZIMŰSOR Danubius mozi (Párkány, Fő utca, tel.: +421 36 751 1107) 19:00 Éjszaka a múzeumban - amerikai film. Ren­dező: Shawn Levy. Szereplő: Robin Williams, Ben Stiller. Tartalom: ki ne gondolt volna már arra, hogy mi lenne éjjel belopózni egy múzeum­ba, ahol esetleg életre kelnek a kiál­lított figurák? Nos a Jumanji után szabadon, 2007-ben a pajkos rém­álom ismét valóra válik e filmben. Bajor Ágost Művelődési Ház és Kultúrmozgé (Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky utca 4., tel.: 33/313-888) 17:00 S.O.S. szerelem - magyar film. Rendezte: Sas Tamás. Szereplő: Csányi Sándor, Ulmann Mónika, Fenyő Iván. Tartalom: mi történik egy jól menő társkereső céggel, ha kifog egy „köbünké” ügyfe­let? Felfordulás, szerelem és káosz. 19:00 Noé bárkája - magyar film. Ren­dező: Sándor Pál. Szereplő: Garas Dezső, Kállai Ferenc. Tartalom: az egyko­ri legendás mozi, a Ripacsok rendezője most ismét bebizonyítja: „egyedül nem megy”. A történet két idős főszereplője ugyan ellenlábasok, mégis össze kell fogniuk, hogy elnyerjék az ötmilliós díjat. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET Április 11-én, szerdán: Esztergom - Kolos Patika (Petőfi S. u. 30.) Telefon: 414-563. Dorog - Pharma Dr. Révay Patika, (Hősök tere 7/a) Telefon: 509-600. NÉVNAP Április 11. napján szeretettel kö­szöntjük Leó és Szaniszló nevű ol­vasóinkat! Leó: a görög Leon név latin alakvál­tozatából való. Jelentése oroszlán. Szaniszló: a szláv Stanislav névből származik. Elemeinek jelentése, állhatatosság, szilárdság dicsőség. Megújul a temető ravatalozója Tatabánya. Hamarosan befejeződik az újbánhidai temető ravatalozójának felújí­tása. A munkálatokra a város csaknem két és fél millió forintot fordít. A ravata­lozó teljes körű felújítása a belső tér kor­szerűsítésével, a korszerű vizesblokk és mellékhelyiség kiépítésével kezdődött meg az év elején. A belső munkálatokat március végére fejezték be a szakembe­rek. Ezt követően a csaknem kétszáz négyzetméteres épület külső felújítását kezdik meg, az elhasználódott ablakokat és ajtót új, műanyag nyílászárókra cseré­lik. A teljes körűen felújított újbánhidai ravatalozót április közepén adják át. TV MŰSOR 5:10 Válaszd a mozgást!, 5:20 Hajnali gondolatok, 5:23 Kár­pát Expressz, 5:50 Nap-kelte, 9:00 A TV ügyvédje (ism.), 10:05 Afri­ka gyöngyszeme, 11:00 Titokzatos Násztya, 11:50 Mit főzzünk ma?, 12:00 Déli harangszó, 12:01 Híradó délben, 12:15 TV Taxi, 12:30 Hrvatska krónika, 13:00 Ecranul nostru, 13:30 Baba Tévé (ism.), 14:00 Vevőszolgálat (ism.), 14:30 Feszti körkép (ism.), 14:55 Ko­dály 125, 15:05 Kormányváró, 15:35 Fogadóóra, 16:00 Válaszd a mozgást!, 16:15 Múltidéző Vitrayval, 16:30 Hírek, 16:35 Körzeti híradók, 16:45 TV Taxi, 17:05 Quirm doktornő, a varázsló, 17:50 Jog-Alap, 17:55 Bűvölet, 18:58 Föld TV, 19:00 Híradó este, 19:30 Sporthí­rek, 19:40 Köztévé, 20:00 Bajnokok Li­gája labdarúgó-mérkőzés, 23:00 Az este - Szerda, 23:30 Kultúrház, 0:05 Lapo­zó, 0:35 Hírek, 0:40 Sporthírek, 0:50 Bűnök, 2:30 TV Taxi (ism.) 2 6:00 Két Testőr, 6:25 Té­nyek Reggel, 6:55 Mokka, 9:00 Stahl konyhája, 9:10 Szóda, 10:10 Teleshop, 11:30 Sírig tar­tó barátság, 12:25 Észbontó, 13:25 Imádnivaló hercegnő, 15:30 Csillagka­pu, 16:30 Bűbájos boszorkák, 17:30 Született feleségek, 18:30 Tények, Utá­na: Skandinávlottó sorsolás, 19:00 Ak­tív, 19:30 Jóban Rosszban, 20:15 Egy a 100 ellen, 21:00 Doktor House, 22:00 Egy rém rendes család Budapesten, 22:35 4400,23:40 A mélység fantomja. Közben: Kenósorsolás, 0:40 Tények Este, 1:15 A harc apostolai fry J .M 5:30 WS Teleshop. 6:00 R eggeli, 10:00 Recept Klub (ism.), 10:15 Top Shop, 11:20 Recept Klub, 11:35 Egy rém rendes család, 12:00 RTL Klub Híradó, 12:15 Ez az életem, 14:00 06-91-334-455, 15:00 Disney-rajz- filmsorozat: Kacsa csapat, 15:30 Te vagy az életem, 16:25 Vodafone Ott­hon - Telefontippek, 16:30 Balázs - A szembesítőshow, 17:30 Mónika - A kibeszélőshow, 18:30 RTL Klub Híradó, 19:00 Legyen Ön is Milliomos!, 19:45 Fókusz, 20:25 Ba­rátok közt, 21:05 Miami helyszíne- ■ lök, 22:00 Dr. Csont, 23:00 Alias, 0:00 Reflektor, 0:15 A pajzán Dagobert király, 2:30 Fókusz (ism.) ^ 4:20 Világunk (ism.), 5:10 l>l. T NA REGGEL — Kikötő — Duna tér, 5:20 Váltó (ism.), 5:35 Gazdakör, 6:00 Reggel, 8:00 REGGEL Kikötő - Duna tér, 8:15 Ki­kötő (ism.), 8:30 Prizma (ism.), 9:00 Mindennapi kenyerünk, 9:25 Magyar elsők, 9:40 Állat-barát, 10:10 Scooter, 10:35 Külvárosi rendőrök, 11:30 Kí­vánságkosár, 11:45 Híradó, 12:00 Dé­li harangszó, 12:01 Vers, 13:45 Kikötő - Duna tér, 14:00 Szövetségben a fák­kal (ism.), 14:25 A KÖLTÉSZET NAPJÁRA, 14:35 Equator Klub (ism.), 15:05 Magyarország kincsei, 15:10 József Attila Tanítások, 16:05 Az új Lassie, 16:30 Négyzetméter, 17:00 Világunk, 17:45 Kikötő - Duna tér, 18:00 Híradó, 18:30 Váltó, 18:40 Mese, 19:00 Külvárosi rendőrök, 20:00 Kovács András Ferenc portré, 21:00 Tarka képzelet, 21:30 Híróra, 22:30 Áldozathozatal, 0:55 Vers, 1:00 Himnusz, 1:05 Híróra (ism.), 2:05 Me­se, 2:15 Mindentudás Egyeteme. 3:15 Chalaban koncert, 3:50 Életem Afrika-VJ 6:05 Lapzárta (ism.), 6:30 ■■■■■** Esti gyors (ism.), 7:00 Hír­adó, 7:20 Reggeli járat, 9:05 Kereszt- metszet (ism.), 10:05 Lapzárta (ism.), 10:30 Esti gyors (ism.), 12:00 Déli hí­rek, 12:15 Esti gyors / Hungarorama (ism.), 13:05 Reggeli járat (ism.), 15:05 Európai híradó (ism.), 15:35 A biroda­lom titkai (ism.), 16:05 Kontraszt (ism.), 17:00 Híradó, 17:30 Csintalan, 18:30 Esti gyors, 19:00 Híradó, 19:30 Esti gyors, 20:30 Lapzárta, 21:00 Híradó 21, 21:35 BBC Reporters, 22:05 GyógyHír (ism.). 22:40 BBC World Híradó, 23:05 Lapzárta (ism.), 23:30 Esti gyors (ism.) H í D LA l} Napi hírújság a régió életéről Főszerkesztő: Néveri Ferenc Igor Főszerkesztő-helyettes: Váczy H. István Lapszerkesztő: Bukovics Krisztián Hídlap Magazin: Ámon Adrienn Munkatársak: Ch. Gáli András, Gábor Éva, Gál Kata, Hívért Gábor (Kismaros), Kardos Krisztián (Budapest), Kertész Viktor, Kocsis L. Mihály, Kövesdi Károly (Pozsony), Muzslai Ágnes, Oravetz Ferenc (Párkány), Pálovics Klára, Pöltl „Oxi” Zoltán, Szabó Hajnal, Szép Éva, Varga Péter, Vas Gyula Tördelőszerkesztők: Ágfalvi Loretta, Latkóczy Béla Szerkesztőség: 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., postacím: 2501 Esztergom, Postafiók 233., telefon: +36 (33) 500-750, telefax: +36 (33) 500-750, e-mail: info@hidlap.net Esztergom és Vidéke alapító főszerkesztő: dr. Kőrösy László Felelős kiadó: Hegedűs Judit vezérigazgató Kiadó: Strigonium Zrt., 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., telefon: +36 (33) 510-040 Hirdetésfelvétel és előfizetés: Jászberényiné Kárász Krisztina, 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., telefon: +36 (33) 500-750. A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Terjesztik az alternatív terjesztők. Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a szerkesztőségben. Előfizetési díj: egy évre 9 000 forint (1 246 korona), fél évre 4 500 forint (623 korona), negyedévre2 250 forint (312 korona). Nyomdai kivitelezés: A Sprintwork Kft. megbízásából a . Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató. www.hknyomda.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom